flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Луцьким міськрайонним судом Волинської області

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням зборів суддів

Луцького міськрайонного суду

Волинської області

№ 17/01-10 від 28 серпня 2015 року

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

Луцьким міськрайонним судом Волинської області

Зі змінами

№ 2/01-10 від 09.02.2017

№ 5/01-10 від 02.10.2017

№ 11/01-10 від 29.12.2017

№ 3/01-10 від 16.02.2018

№ 4/01-10 від 28.02.2018

№ 5/01-10 від 02.03.2018

№ 6/01-10 від 16.03.2018

№ 7/01-10 від 18.05.2018

№ 11/01-10 від 16.11.2018

№ 12/01-10 від 20.11.2018

№ 1/01-10 від 02.01.2019

№ 9/01-10 від 16.10.2019

№ 1/01-10 від 05.02.2020

№ 3/01-10 від 11.03.2020

№ 4/01-10 від 22.05.2020

№ 5/01-10 від 29.07.2020

№ 6/01-10 від 21.08.2020

№ 2/01-10 від 12.11.2021

№ 3/01-07 від 26.08.2022

№ 4/01-07 від 02.12.2022

 

І. Загальні положення.

1.1. Документообіг Луцького міськрайонного суду Волинської області (далі документообіг суду) – це проходження документів в суді з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

1.2 Документи незалежно від способу фіксації та відтворення інформації проходять і опрацьовуються в суді на єдиних організаційних та правових засадах організації документообігу.

1.3. Порядок документообігу у суді регламентується Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затверджений рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30 із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Ради суддів України (далі – Положення) та Інструкцією з діловодства в  місцевих та апеляційних судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України 20.08.2019 року № 814.

1.4. Засади використання автоматизованої системи документообігу Луцького міськрайонного суду Волинської області (далі – Засади) визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в Луцькому міськрайонному суді Волинської області (далі – автоматизована система), яка забезпечує :

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями Луцького міськрайонного суду Волинської області з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);

визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом;

оприлюднення передбаченої Положенням інформації для розміщення на веб-сайті суду веб-порталу "Судова влада України";

виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

передачу судових справ до електронного архіву.

1.5. Для функціонування автоматизованої системи працівники суду, відповідно до своїх функціональних обов’язків, забезпечують:

своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

захист інформації автоматизованої системи в суді;

своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

1.6. Збори суддів Луцького міськрайонного  суду Волинської області мають визначені Положенням та цими Засадами повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

 

ІІ. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи

2.1.1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Луцькому міськрайонному суді Волинської області визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.1.2. Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням та цими Засадами інформацію.

2.1.3. Використання  КЕП (ЕЦП) уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронні довірчі послуги". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання КЕП (ЕЦП), від отримання та використання КЕП (ЕЦП) з будь-яких підстав не допускається.

2.1.4. Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги цього Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.1.5. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в Луцькому міськрайонному суді Волинської області несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор Луцького міськрайонного суду Волинської області.

2.1.6. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 

2.2. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

2.2.1. Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується працівниками апарату Луцького міськрайонного суду Волинської області, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні голови суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

Реєстрація клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій в автоматизованій системі здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про особу, стосовно якої заплановано проведення негласної слідчої (розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії.

2.2.2. На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файлу.

2.2.3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.2.4. Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

2.2.5. Автоматизованою системою може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний для діловодства відповідного суду. Цей номер може містити, зокрема, індекс, код суду, номер судової справи за порядком у поточному році, рік реєстрації, інші дані, необхідні для діловодства відповідного суду.

2.2.6. Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:

у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року;

у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб – поточного року.

2.2.7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 

2.3. Розподіл судових справ між суддями

2.3.1. Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату Луцького міськрайонного суду Волинської області, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ (крім випадків, передбачених п. 2.3.34 Засад).

Прийом та реєстрацію клопотань органів досудового розслідування, починаючи з 19 лютого 2018 року, здійснювати з понеділка по четвер з 09.00 год. до 15.00 год., в п’ятницю та напередодні вихідному дню з 09.00 год. до 13.00 год.

2.3.2. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

автоматизованого розподілу судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

пакетного автоматизованого розподілу судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

повторного автоматизованого розподілу судових справ.

Збори суддів суду мають право визначати особливості автоматизованого розподілу судових справ у випадках, прямо передбачених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішення Ради суддів України 26.11.2010 N 30.

2.3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

Якщо інше не встановлено зборами суддів, дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

Під час перебування судді в нарадчій кімнаті понад два робочих дні (шістнадцять робочих годин), на підставі доповідної записки судді, погодженої головою суду, а в разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови суду, може бути припинений розподіл усіх судових справ на час його перебування в нарадчій кімнаті, шляхом внесення в табель обліку робочого часу в автоматизованій системі документообіг суду КП «Д-3» відмітки «Нарадча кімната»

2.3.4. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за правилами встановленими Положенням та Засадами між суддями, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу; з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження за принципом випадковості.

2.3.5. Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

 

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

 

де:

 

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу:

 

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

 

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад (в Луцькому міськрайонному суді Волинської області навантаження голови суду або судді виконуючого обов’язки голови суду щодо розгляду справ становить: – 80 %, заступника голови суду  – 100% ; судді члена Ради Суддів України – 100%);

 

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

 

Коефіцієнти складності судових справ в Луцькому міськрайонному суді Волинської області наступні:

Для всіх категорій справ, коефіцієнт складності справ – 1;

У випадку передбаченого законодавством колегіального розгляду справи адміністративного судочинства – 3;

У випадку передбаченого законодавством колегіального розгляду кримінальних проваджень/справ, клопотань – 5.

 

 2.3.6. Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3 Положення, не допускається.

 

 

 

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.7. Збори суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ.

Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію.

В Луцькому міськрайонному суді Волинської області суддям визначено наступну спеціалізацію:

1) з розгляду кримінальних проваджень/справ та - суддям: Артишу Я.Д., Данелюк О.М., Полюшко А.В., Кальковій О.А., Покидюку В.М., Сівчуку А.Є.,  Ясельському І.В., Марчуку А.В., Камінській К.О.

2) з розгляду цивільних справ, справ в порядку КАС України та справ про адміністративні правопорушення – суддям: Гриню О.М., Івасюті Л.В., Кирилюк В.Ф., Кихтюку Р.М., Ковтуненку В.В., Крупінській С.С.,  Олексюку А.В., Пахолюку А.М., Плахтій І.Б., Подзірову А.О., Присяжнюк Л.М., Пушкарчук В.П., Рудській С.М., Філюк Т.М., Черняку В.В.

3) з розгляду всіх категорій справ про адміністративні корупційні правопорушення – суддям: Івасюті Л.В., Кирилюк В.Ф., Кихтюку Р.М., Ковтуненку В.В., Крупінській С.С.,  Олексюку А.В., Пахолюку А.М., Плахтій І.Б., Присяжнюк Л.М., Пушкарчук В.П., Рудській С.М., Філюк Т.М., Черняку В.В.

Слідчі судді Луцького міськрайонного суду Волинської області обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

Уповноважені судді здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх в Луцькому міськрайонному суді Волинської області, обираються з числа суддів суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

2.3.8. Збори суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

у випадках знеструмлення електромережі Луцького міськрайонного суду Волинської області, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, справи, які підлягають невідкладному розгляду, а також ті, невчасний розгляд яких може привести до порушення строків розгляду,  розподіляються в хронологічному порядку за часом їх надходження із зазначенням дати та часу та в порядку черговості між  суддями з урахуванням спеціалізації;

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 Положення;

у випадку надходження до суду справ, які, відповідно до законодавства, підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні  (їх розподіл здійснюється відповідно до графіку чергування суддів, встановленого наказом голови Луцького міськрайонного суду Волинської області);

у інших передбачених законом випадках, через які суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ (в тому числі і у випадку обрання щодо судді запобіжного заходу з покладанням на нього обов’язків, які унеможливлюють здійснення ним правосуддя або участь у розгляді судових справ, та/або у випадку ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя).

2.3.9. Збори суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області мають право: визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.

 

Автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.10 Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

Автоматизований розподіл клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється між слідчими суддями, визначеними відповідно до ст. 247 КПК України.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

Повернення суддею розподіленої в установленому порядку судової справи без винесення процесуального рішення не допускається.

2.3.11. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

2.3.12. Якщо судова справа підлягає розгляду колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя із числа всіх суддів. Судова справа розглядається колегією суддів, до складу якої входить визначений автоматизованою системою головуючий суддя, судді та запасний суддя.

2.3.13. Автоматизований розподіл клопотань в порядку КПК України та судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, які надходять під час вихідних днів здійснюється суддями та одним слідчим суддею на підставі наказу голови суду про встановлення чергування суддям, слідчим суддям.

У разі виникнення потреби щодо залучення до чергування додаткового слідчого судді у вихідні та не робочі дні, такий суддя визначається додатковим наказом голови суду.

Відмова від здійснення чергування слідчими суддями не допускається.

Здійснення чергування у вихідні та не робочі дні відбувається з 09.00 год по 17.00 год.

Під час вихідних, святкових і неробочих днів реєстрації, автоматизованому розподілу та розгляду слідчими суддями підлягають лише клопотання та скарги, подані в порядку КПК України, перелік яких визначено у даних Засадах і які передбачені статтями КПК України, а саме: ст. 183 – тримання під вартою; ст. 188 –про дозвіл на затримання з метою приводу; ст. 234 – обшук; ст. 237 - огляд., ч.2 п. 1 ст. 242 – 244 КПК України, які подані для вирішення питання про проведення експертизи щодо встановлення причин смерті; клопотання органів досудового розслідування, щодо затриманих осіб в порядку статті 208 КПК України, щодо яких вносяться клопотання про цілодобовий домашній арешт та осіб затриманих в порядку екстрадиції, глава 44 КПК України, а також скарги на незаконне затримання.

2.3.14. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення та цих Засад.

2.3.15. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

2.3.16. При об’єднанні судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю (суддів), якому передано для розгляду ці судові справи.

Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

Не підлягають автоматизованому розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, які надійшли до суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.

Не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються раніше визначеному судді заяви про скасування заходів реагування, застосованих в межах відповідної судової справи.

2.3.17. У разі роз’єднання (виділення) судових справ в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.

2.3.18 Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 1 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів автоматизованої системи щодо автоматизованого розподілу судової справи між суддями не може бути обмежений.

Протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.19. У разі розгляду судової справи колегією суддів до протоколу та звіту автоматично включаються прізвища суддів, які входять до складу колегії із зазначенням прізвища головуючого судді.

2.3.20. У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів, визначення головуючого судді та складу колегії суддів здійснюється під час проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Повторний автоматизований розподіл даної категорії справ між суддями (у випадках передбачених законодавством: закінчення повноважень судді, самовідвід, відвід, у зв’язку з  неможливістю участі,  тимчасовою непрацездатністю судді, відпусткою, відрядженням, тощо) здійснюється автоматично.

Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів (додаток 2 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення складу колегії суддів відповідного суду. Форма звіту визначена Положенням.

Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді.

Особливості застосування даного пункту можуть бути передбачені зборами суддів.

Результатом автоматичної зміни складу колегії суддів є протокол автоматичної зміни складу колегії суддів (додаток 3 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про зміну складу колегії суддів. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичної зміни складу колегії суддів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичної зміни складу колегії суддів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про зміну складу колегії суддів може бути роздрукований для службового використання в суді.

В разі неможливості визначення складу колегії суддів для розгляду кримінального провадження (справи) у повному обсязі з числа суддів відповідної спеціалізації, колегія суддів визначається автоматизованою системою документообігу суду КП «Д-3» з числа суддів, спеціалізація яких визначена з розгляду цивільних справ та справ в порядку КАС України, шляхом внесення відповідних налаштувань в автоматизованій системі документообігу суду КП «Д-3». При тому, головуючий суддя (суддя-доповідач), у зазначених випадках визначається з числа суддів, спеціалізація яких визначена з розгляду кримінальних проваджень.

Під час перебування колегії суддів в нарадчій кімнаті понад один повний робочий день (вісім робочих годин), на підставі доповідної записки колегії суддів, погодженої головою суду, а вразі його відсутності – виконуючим обов’язки голови суду, припиняти розподіл усіх судових справ на час їхнього перебування в нарадчій кімнаті, шляхом внесення в табель обліку робочого часу в автоматизованій системі документообіг суду КП «Д-3» відмітки «Нарадча кімната».

Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів- членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 Положення.

Електронний примірник такого розпорядження вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 цього Положення.

У разі необхідності розгляду судової справи колегією суддів у суді першої інстанції після проведення автоматизованого розподілу судової справи між суддями здійснюється повторний автоматизований розподіл судової справи з метою збільшення складу суду у порядку, зазначеному в підпункті 2.3.23 пункту 2.3 цього Положення.

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

2.3.21. Запасний суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу справ між суддями.

2.3.22. Результатом визначення запасного судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.3.23 Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення запасного судді. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення запасного судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення запасного судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення запасного судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматичне визначення запасного судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні

2.3.24. У разі заміни основного судді запасним суддею створюється протокол заміни основного судді запасним суддею (додаток 5 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.3.25. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про заміну основного судді запасним суддею. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо заміни основного судді запасним суддею автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо заміни основного судді запасним суддею автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол заміни основного судді запасним суддею роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про заміну основного судді запасним суддею може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.26. Слідчий суддя визначається за правилами автоматизованого розподілу судових справ між слідчими суддями.

2.3.27. Результатом визначення слідчого судді є протокол автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 4 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.3.28. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення слідчого судді. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо автоматичного визначення слідчого судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол автоматичного визначення слідчого судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про автоматичне визначення слідчого судді може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.29. Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

2.3.30. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (суду) передаються також:

судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору, скасування судового наказу;

судові справи про перегляд заочного рішення;

судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 431-435, 442, пп.17.4, п.17 ч.1 Перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України, статтями 373-374, 376-379, 382, пп.18.4 п.18 ч.1 "Перехідних положень" Кодексу адміністартивного судочинства України, розділом 8 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України;

судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

заяви про відновлення втраченого судового провадження;

Заяви про забезпечення доказів, заяви про забезпечення позову, а також заяви про зміну (скасування) заходів забезпечення позову, заяви про застосування (зміну, скасування) зустрічного забезпечення позову. У випадку, якщо судом застосовані заходи забезпечення позову (доказів) до подання позовної заяви, заяви про зміну (скасування) таких заходів забезпечення позову та заяви про застосування (зміну, скасування) зустрічного забезпечення передаються головуючому судді, в провадженні якого перебуває справа за відповідним позовом. Якщо до суду не надходив відповідний позов, або провадження за таким позовом не відкрито, такі заяви передаються судді, який вживав відповідні заходи.

у разі направлення справи про адміністративне правопорушення на доопрацювання та після повернення такої, дана справа передається раніше визначеному судді, якому вона була розподілена вперше, а за його відсутності, тому судді, який її направляв на доопрацювання вдруге. 

Клопотання слідчих, прокурорів, скарги, заяви (у тому числі про відвід), що підлягають реєстрації та розподілу, в одному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань передаються тому слідчому судді, якому автоматизованою системою документообіг суду  першому розподілено клопотання в даному кримінальному провадженні. В разі відсутності слідчого судді (перебування на листку непрацездатності, у відрядженні, у інших днях відпочинку та з інших поважних причин), а також вразі не здійснення автоматизованого розподілу справ на слідчого суддю з підстав, передбачених цими Засадами, якому першому розподілено клопотання в даному кримінальному провадженні, такі клопотання автоматизовано розподіляються в загальному порядку. В подальшому, при відсутності з зазначених причин слідчого судді, клопотання слідчих органів в межах одного кримінального провадження передаються наступному раніше визначеному слідчому судді, який ухвалював рішення в даному кримінальному провадженні в хронологічному порядку розподілу відповідних клопотань.

Клопотання про заходи забезпечення кримінального провадження в порядку статті 131 КПК України та скарги в порядку статті 303 КПК України, а також клопотання в порядку глави 44 КПК України «Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція)», що стосуються заходів забезпечення кримінального провадження – передаються раніше визначеному в судовій справі головуючому судді, який обирав заходи забезпечення в межах одного і того ж кримінального провадження, окрім випадків перебування судді у відпустці, на листку непрацездатності, у відрядженні, у інших днях відпочинку та з інших поважних причин. Розподіл раніше визначеному судді даної категорії клопотань здійснюється таким чином під час робочих днів, на період вихідних та святкових днів дані клопотання розглядає черговий слідчий суддя на підставі наказів про встановлення чергування слідчим суддям.

Клопотання та скарги, що стосуються скасування заходів реагування та їх скасування, передаються раніше визначеному слідчому судді, який обирав заходи реагування відповідно до рішення зборів суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області.

У разі відсутності раніше визначеного слідчого судді (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), клопотання та скарги підлягають автоматичному розподілу.

Кримінальні провадження, які виділені в окреме провадження, для приведення їх у відповідність до вимог КПК України, а також кримінальні провадження, які повторно надходять до суду після відмови судом в затвердженні угоди про примирення чи визнання винуватості, а також після повернення обвинувального акту чи клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, для приведення їх у відповідність до вимог КПК України, а також після відмови у задоволенні клопотань/подань про зміну підсудності, передаються раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (суду), який виносив відповідну ухвалу.

Розподіл клопотань про скасування вироків в кримінальних провадженнях, якими були затверджені угоди про примирення або про визнання винуватості, здійснювати раніше визначеному у даному провадженні судді (суду), в провадженні якого перебувало кримінальне провадження.

При надходженні до суду кримінальних проваджень (справ), клопотань, справ про адміністративні правопорушення, що підлягають розгляду раніше визначеному судді (суду), у разі відсутності (відпустка, навчання, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) понад 5 (п’ять) робочих днів раніше визначеного судді (суду), в провадженні якого перебувало кримінальне провадження (справа), чи клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, або справи про адміністративне правопорушення, дані кримінальні провадження (справи), клопотання, справи про адміністративні правопорушення після їх автоматичного розподілу підлягають розгляду тим суддею (судом), якому вони розподілені.

Уразі надходження зазначених вище кримінальних проваджень (справ), клопотань, у яких обвинувачений знаходиться під вартою, такі кримінальні провадження (справи) клопотання підлягають автоматизованому розподілу негайно.

При надходженні протягом одного робочого дня ідентичних позовів в цивільних або адміністративних справах, розподіл первинного позову здійснюється автоматизованою системою розподілу, інші ідентичні позови передаються раніше визначеному в судовій справі головуючому судді для розгляду первинного позову

При надходженні до суду заяви про скасування заходів забезпечення позову у справах цивільного судочинства, у випадку відсутності раніше визначеного судді (відпустка, навчання, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо) понад 5 (п'ять) робочих днів, в провадженні якого перебуває/перебувала цивільна справа, – здійснювати автоматичний розподіл заяви після реєстрації.

У випадку відсутності судді (відпустка, навчання, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо), 10 (десять) днів і більше заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, розгляд яких необхідно здійснювати у десятиденний строк, а також заяви (клопотання) про роз’яснення ухвали слідчого судді в порядку Кримінального процесуального кодексу України, підлягають автоматичному розподілу після реєстрації відповідної заяви (клопотання), у випадку зазначення причин з метою недопущення порушення строків розгляду.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у штаті суду, судова справа після скасування заочного рішення передається, судді який розглядав заяву про перегляд заочного рішення.

Розподіл заяв про роз’яснення (уточнення) рішення суду (слідчих суддів) в порядку КПК; виправлення описок та арифметичних помилок у судових рішеннях слідчих суддів – здійснювати раніше визначеному складу суду, а саме: слідчому судді, судове рішення якого підлягає роз’ясненню, уточненню, виправленню. Ці ж заяви, у випадку відсутності судді 14 календарних днів та більше, підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.

2.3.31. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених підпунктами 2.3.44–2.3.46 пункту 2.3 Положення такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за рішенням зборів суддів, якщо відсутність головуючого судді (45 календарних днів та більше) призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

2.3.32. Не беруть участі в розподілі справ (в автоматизованому та не автоматизованому порядку) судді, які подали погоджену головою суду (або особою, яка виконує його обов’язки) доповідну записку щодо перебування в їх провадженні справи, яка за складністю та об’ємом матеріалів, кількістю учасників потребує значного часу для її вирішення, а також у зв’язку з виконанням ними обов’язків, не пов’язаних з розглядом справ («адмін. бронь»). Вказаний розподіл справ не здійснюється на підставі розпорядження голови суду (або особи, яка виконує його обов’язки).

2.3.33. Заяви про самовідводи суддів, слідчих суддів, що заявлені на підставі п.4 ч.1 ст. 75 КПК України, реєструються через канцелярію суду і розподіляються між суддями, слідчими суддями  в автоматизованому порядку.

2.3.34. У випадках надходження великої кількості справ до суду в кінці робочого дня (після 18 год. 00 хв. з понеділка по четвер та після 16 год. 00 хв. в п’ятницю) - здійснювати розподіл справ в КП «Д-3» на наступний робочий день, а у випадках надходження невідкладних судових розглядів в позаробочий час, - здійснювати реєстрацію та розподіл за письмовим розпорядженням голови суду чи особи, яка виконує його обов’язки.

2.3.35. Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду (додаток 6 Положення), що створюється в автоматизованій системі уповноваженою особою апарату суду.

Протокол передачі судової справи раніше визначеному судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

 

 

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.36. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, збільшення складу суду в порядку, визначеному підпунктами 2.3.4, 2.3.23 цього Положення.

У разі задоволення відводу або самовідводу судді (або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (суддів) або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою заміни судді або суддів, що вибули.

2.3.37. Винятково у разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справи, невирішені судові справи з погодженим головою суду актом прийняття-передачі справ передаються для повторного автоматизованого розподілу за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи.

Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибули.

У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться. Після усунення обставин, передбачених даним пунктом, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею.

2.3.38 Повторному автоматизованому розподілу підлягають клопотання слідчих органів, які підлягають негайному розгляду або розгляду впродовж однієї доби між іншими слідчими суддями у разі перебування слідчого судді в нарадчій кімнаті не менше одного робочого дня на підставі доповідної записки, погодженої головою суду (або особою, яка виконує його обов’язки).

2.3.39. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.45 пункту 2.3 Положення, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 Положення.

2.3.40. Повторний автоматизований розподіл справ може здійснюватися у разі тривалої хвороби судді (понад 2 місяці), а також кримінальних проваджень у разі закінчення строку перебування підсудного під вартою обвинуваченого та кримінальних проваджень, у яких зупинено судове провадження до розшуку обвинуваченого в разі його затримання та доставки до суду для обрання запобіжного заходу, якщо головуючий суддя знаходиться на листку непрацездатності, у відрядженні, у відпустці, у інших днях відпочинку, а також відсутній з інших поважних причин.

Після закінчення вище зазначених обставин, а саме завершення періоду перебування судді на лиску непрацездатності, у відрядженні, у відпустці, у інших днях відпочинку та відсутності з інших поважних причин, кримінальне провадження, в якому вирішувалось питання щодо продовження строків тримання під вартою, або обирався запобіжний захід обвинуваченому, може передаватися для продовження розгляду раніше визначеному судді (складу суду) на підставі ухвали судді та розпорядження керівника апарату суду, або особи, яка виконує його обов’язки»

Кримінальні провадження, у яких закінчувався строк перебування підсудного під вартою та які були скеровані до апеляційного суду для передачі на розгляд іншого суду у зв’язку з неможливістю утворити новий склад суду, в разі повернення (передачі) з апеляційного суду на підставі його ухвали - передаються для продовження розгляду раніше визначеному судді (складу суду).

2.3.41. Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки) згідно з додатком 7 до Положення, електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) повторний автоматизований розподіл справ або ж заміна судді (суддів) у випадках, передбачених п.2.3.49 Положення, здійснюється на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді ( суддів).

2.3.42. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями відповідного суду (додаток 8), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями відповідного суду. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.43. Результатом повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді є протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді (додаток 9 Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про повторне автоматичне визначення запасного (слідчого) судді. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол повторного автоматичного визначення запасного (слідчого) судді роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

2.3.44. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

2.3.45. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення обставин.

2.3.46. У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла, притягнення до адміністративної відповідальності особи тощо) здійснюється в порядку, визначеному Положенням.

2.3.47. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

 

Неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.48. У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до підпункту 2.3.27 пункту 2.3 Положення автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду (додаток 10 Положення).

Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про неможливість автоматизованого розподілу судових справ між суддями може бути роздрукований для службового використання в суді.

2.3.49. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог Положення.

 

2.4. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею (колегією суддів)

2.4.1. Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

2.4.2. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

2.5. Визначення присяжних

2.5.1. У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

2.5.2. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.3. У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

2.5.4. Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.5. Результатом визначення присяжних є протокол автоматичного визначення присяжних (додаток 11 до Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

2.5.6. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб. Форма звіту визначена Положенням. Також автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення основних та запасних присяжних. Форма звіту визначена Положенням. У разі необхідності визначення основних присяжних з числа запасних присяжних автоматизованою системою автоматично формуються відповідні звіти.

Доступ для коригування протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду всіх протоколів та звітів щодо визначення основних та запасних присяжних автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення основних та запасних присяжних роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення основних та запасних присяжних може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

2.6. Визначення народних засідателів

2.6.1. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення народних засідателів, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

Автоматичне визначення народних засідателів здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку народних засідателів, затвердженого відповідною місцевою (обласною) радою, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

Народний засідатель, який провів в судових засіданнях з початку року 30 та більше днів, не бере участі в автоматичному визначенні народних засідателів до кінця цього календарного року.

2.6.2. Не підлягають включенню до списку народних засідателів, а у разі потрапляння до нього підлягають увільненню, громадяни відповідно до вимог статей 61–62 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

2.6.3. Результатом визначення народних засідателів є протокол автоматичного визначення народних засідателів (додаток 12 до Положення), що автоматично створюється автоматизованою системою.

У разі необхідності заміни визначеного автоматизованою системою народного засідателя, здійснюється автоматичне визначення іншого народного засідателя.

У разі неможливості здійснення виклику народного засідателя в судове засідання у справах, розгляд яких проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів, заміна визначеного автоматизованою системою народного засідателя здійснюється на підставі поданої суддею керівнику апарату або особі, яка виконує його обов’язки, доповідної записки про неможливість виклику даного народного засідателя.

2.6.4. Одночасно з протоколом автоматизованою системою автоматично формується звіт про визначення народних засідателів. Форма звіту визначена Положенням. Доступ для коригування протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматично блокується автоматизованою системою.

Доступ суддів до перегляду протоколу та звіту щодо визначення народних засідателів автоматизованої системи не може бути обмежений.

Протокол визначення народних засідателів роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи.

Звіт про визначення народних засідателів може бути роздрукований для службового використання в суді.

 

2.7. Внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням законної сили

2.7.1. У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків або головуючим суддею.

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе голова суду.

2.7.2. У суді до автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:

у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;

у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

 

2.8. Надання інформації про стан розгляду судових справ

2.8.1. На виконання вимог закону надається інформація щодо дати надходження судової справи до суду, єдиного унікального номера судової справи, номера провадження (за наявності), прізвища учасників процесу, дати та часу призначення судової справи до розгляду, місця проведення судового засідання, дати розгляду судової справи, а також інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України та їх розгляду.

2.8.2. Для отримання інформації у суді діє підсистема електронного довідника. Електронний довідник встановлюється для забезпечення оперативного надання інформації, зазначеної у підпункті 2.8.1 пункту 2.8 Положення.

2.8.3. Видача копії судового рішення здійснюється відповідно до процесуального законодавства і Закону України "Про доступ до судових рішень".

2.8.4. Виконавчий документ формується в автоматизованій системі та видається (надсилається) відповідно до чинного законодавства в роздрукованому вигляді (шляхом роздрукування оригіналу відповідного електронного документа суду).

2.8.5. На веб-порталі судової влади України щоденно оприлюднюється така інформація:

список судових справ, призначених до розгляду (дата та час розгляду судової справи; склад суду; єдиний унікальний номер судової справи; сторони у справі; суть судової справи). У разі, якщо суд розташований в декількох приміщеннях, у списку зазначається адреса приміщення суду. Для місцевих та апеляційних загальних судів додатково зазначається форма судочинства;

список апеляційних скарг (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; сторони у судовій справі; дата надходження апеляційної скарги; дата надсилання судової справи до апеляційного суду). Такий список оприлюднюється на веб-сайтах місцевих судів;

список автоматично розподілених судових справ (єдиний унікальний номер судової справи; дата надходження судової справи; дата визначення складу суду; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи);

інформація щодо стадій розгляду судових справ.

Не оприлюднюється інформація щодо сторін та суті судової справи, якщо таке обмеження встановлено чинним законодавством.

Списки формуються автоматично на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації.

 

2.9. Централізоване зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених у суді

2.9.1. Електронні примірники судових рішень та інших документів, виготовлених у суді, а також електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї (в тому числі визначення уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ), розпоряджень керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу судових справ, наказів голови суду про відрядження (про скасування наказів про відрядження) суддів, рішень (витягів з рішень) зборів суддів, актів щодо знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу сервера автоматизованої системи та інших умов, що впливають на функціонування автоматизованої системи відповідно до Положення, протокол передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді створюються в автоматизованій системі із застосуванням вбудованого редактору текстів з використанням спеціальних шаблонів, які передбачають використання відповідних полів вводу показників із переліку відомостей про судову справу (перелік показників передбачається змістом кожного окремого документа).

Електронний примірник кожного документа зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП особи, яка підписала цей документ.

Доступ для коригування зазначених документів автоматично блокується автоматизованою системою.

З метою ідентифікації документа та його швидкого пошуку в автоматизованій системі для кожного документа автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор. Структура унікального ідентифікатора є такою: код бази даних суду, унікальний ідентифікатор документа в базі даних суду, тип документа та тип юрисдикції.

У такий спосіб створюються оригінали електронних документів суду, які зберігаються в базі даних автоматизованої системи документообігу суду та надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

2.9.2. Електронна картка судової справи разом з електронними документами, що додані до картки судової справи, автоматично пересилаються до центральної бази даних автоматизованої системи не рідше одного разу на дві години.

 

2.10. Надсилання електронних документів до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

2.10.1. Оригінали електронних судових рішень, засвідчені ЕЦП, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

2.10.2. Надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ здійснюється автоматизованою системою в автоматичному режимі відповідно до регламентів, затверджених спільними наказами ДСА України та відповідних державних органів і установ.

 

2.11. Підготовка статистичних даних

2.11.1. Автоматизована система забезпечує:

введення у повному обсязі первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи відповідними користувачами автоматизованої системи;

перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю введених первинних даних відповідно до переліку відомостей про судові справи;

формування статистичних звітів в автоматичному режимі на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду;

перевірку в автоматичному режимі умов логічного контролю статистичних звітів суду;

зведення статистичних звітів та іншої статистичної інформації в автоматичному режимі;

формування узагальнюючих та аналітичних показників в автоматичному режимі;

передачу та отримання офіційних статистичних звітів у межах автоматизованої системи документообігу суду:

від місцевих судів до територіальних управлінь ДСА України;

від територіальних управлінь ДСА України до ДСА України;

від місцевих та апеляційних судів до ДСА України та вищих спеціалізованих судів;

від вищих спеціалізованих судів до Верховного Суду України та ДСА України, а також інших судів до ДСА України;

формування іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних даних в автоматизованій системі документообігу суду за будь-який період часу для отримання інформації про поточну ситуацію в суді з метою здійснення аналізу щодо підвищення продуктивності, ефективності та якості судових процедур.

2.11.2. Форми статистичної звітності та періодичність їх подання затверджуються наказами ДСА України (для місцевих та апеляційних судів), у порядку, встановленому зборами відповідного суду (для вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України).

2.11.3. Електронний примірник кожного статистичного звіту зберігається в автоматизованій системі в стані "Оригінал" та засвідчується ЕЦП уповноваженої особи суду.

Доступ для коригування зазначеного статистичного звіту автоматично блокується автоматизованою системою.

Для кожного статистичного звіту автоматизованою системою автоматично формується унікальний ідентифікатор.

У такий спосіб створюються оригінали електронних статистичних звітів, які надсилаються в автоматичному режимі до центральної бази даних автоматизованої системи.

 

2.12. Передача судових справ до електронного архіву

2.12.1. До електронного архіву суду передаються усі відомості щодо розглянутих судових справ, які внесені до бази даних автоматизованої системи.

 

III. Забезпечення безпеки автоматизованої системи та моніторинг її функціонування

3.1. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

3.2. Забезпечення цілісності та збереження інформаційних ресурсів автоматизованої системи здійснюється шляхом застосування відповідного програмного забезпечення і технічних ресурсів, комплексів, організаційних заходів.

3.3. Для підтримки працездатності автоматизованої системи, моніторингу її функціонування суди надсилають до адміністратора автоматизованої системи базу даних автоматизованої системи суду не пізніше наступного робочого дня після отримання від адміністратора автоматизованої системи відповідного запиту.

3.4. Доручення адміністратора автоматизованої системи щодо порядку функціонування автоматизованої системи в судах є обов’язковими до виконання.

3.5. Збори суддів за необхідності заслуховують керівника апарату суду з питань функціонування автоматизованої системи, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження суддів.

3.6. Інформація щодо стану навантаження на кожного суддю відповідного суду є відкритою для суддів цього суду та не може бути обмежена.