flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
«11» липня 2012 р.                                                                            №24/01-06
 
Про порядок відшкодування
фактичних витрат на копіювання
або друк документів, які надаються
запитувачам інформації
Відповідно до статті 21 Закону України “Про доступу до публічної інформації” (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат  на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”, наказу Державної судової адміністрації України від 07.06.2012 № 69 “Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації” та пункту 4.12 Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Луцького міськрайонного суду Волинської області, затвердженого наказом Луцького міськрайонного суду від 11 липня 2011 року № 65/02-05 та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації,
НАКАЗУЮ:
1.     Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.
2.     Відповідальній особі за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, якою володіє Луцький міськрайонний суду Волинської області керівнику апарату Гайдук А.Л.
2.1.         оприлюднити цей наказ на офіційному веб – сайті Луцького міськрайонного суду Волинської області.
2.2.         даний наказ довести до відома суддів та працівників апарату Луцького міськрайонного суду.
3.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Голова суду                                                                                        В.І. Остапук
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
«22»  липня  2013 р.                                                                          № 18/02-05
 
Про зміни в наказ
№ 24/01-06 від 11.07.2012 року
Відповідно до статті 21 Закону України “Про доступу до публічної інформації” (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат  на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”, наказу Державної судової адміністрації України від 07.06.2012 № 69 “Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації” та пункту 4.12 Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Луцького міськрайонного суду Волинської області, затвердженого наказом Луцького міськрайонного суду від 11 липня 2011 року № 65/02-05 та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації,
НАКАЗУЮ:
 
1. Внести зміни в пункт 2 наказу № 24/01-06 від 11.07.2012року  про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.
2. Зокрема викласти пункт 2 в наступній редакції:
 Відповідальній особі за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, якою володіє Луцький міськрайонний суду Волинської області керівнику апарату Тимощук Н.М.
2.1.     Оприлюднити цей наказ на офіційному веб – сайті Луцького міськрайонного суду Волинської області.
2.2.         Даний наказ довести до відома суддів та працівників апарату Луцького міськрайонного суду.
 
В.о. голови суду                                                                                            М.С. Квятковський
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                           Наказом голови Луцького  
                           міськрайонного суду Волинської
                           області 11.07.2012р.№24/01-06  
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
 на копіювання або друк документів,
які надаються запитувачам інформації
 
1.     Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначаєпорядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Луцьким міськрайонним судом Волинської області (далі - Суд).
 
        2.     Відповідальна особа суду, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою керівника апарату Луцького міськрайонного суду Тимощук Н.М., у разі її відсутності - заступника керівника апарату суду Савонік Н.М. про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
3.     Керівник апарату Луцького міськрайонного суду Волинської області не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУДСА України в Волинській області заявку за підписом голови суду на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації факсимільним зв'язком або електронною поштою у сканованому вигляді, з подальшим підтвердженням оригіналом.
4.  Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Волинській області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його із супровідним листом на адресу Луцького міськрайонного суду Волинської області факсимільним зв'язком або електронною поштою у сканованому вигляді, з подальшим підтвердженням оригіналом, для надання його запитувачу інформації.
5.  Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
6.   Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
7.  Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Волинській області від запитувача інформації відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Волинській області повідомляє листом Луцький міськрайонний суд Волинської області факсимільним або електронним шляхом, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Волинській області
8.  Керівник апарату Луцького міськрайонного суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт відповідальну особу Луцького міськрайонного суду Волинської області, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення, з урахуванням строків, визначених законодавством про доступ до публічної інформації, відповідальна особа Луцького міськрайонного суду Волинської області надає копії документів керівнику апарату Луцького міськрайонного суду Волинської області.
9.    Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.
Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів віддати реєстрації запиту, коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Волинській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Волинській області повідомляє листом Луцький міськрайонний суд Волинської області.
Додаток 1
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються Луцьким міськрайонним судом Волинської області (далі – суд) на запит про надання публічної інформації
 
Послуга, що надається
Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
 
 
  
 
 
 
Додаток 2