flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану здійснення правосуддя
Луцького міськрайонного суду за 2012 рік в
порівнянні з 2011 роком.
 
Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).
           
            Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:
 
Згідно зі штатним розписом у 2012 році кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 24 посади.
Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається зменшення кількості справ та матеріалів (-38,6%), що надійшли на розгляд суду у 2012 році, порівняно з 2011 роком. Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в таблиці 1.
 
Таблиця №1
з\п
 
 
2011 рік
 
2012 рік
 
2011 рік % до    2012 року
 
 
Темпи приросту (+), зниження (-)
Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в
2012 році (%)
1.
Кримінальні справи (з урахуванням повернутих 232 КПК України) та матеріали
 
5286
 
4926
 
93,2
 
-7,80
 
24,0
2.
 
Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали
 
11151
 
9825
 
88,1
 
-11,9
 
47,85
 
3.
 
Адміністративні справи і заяви
 
10951
 
1067
 
0,100
 
-99,9
 
5,2
 
4.
Справи про адміністративні правопорушення
 
6079
 
4713
 
77,5
 
-22,5
 
22,95
 
5.
 
Усього
 
33467
 
20531
 
61,35
 
-38,65
Х
 
 
Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в України визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.
Своїм конституційним правом на звернення до суду у 2012 році скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 9825 позовних заяв, скарг, що на 11,9 % менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (11151). Зокрема, зменшилась кількість позовів що виникають із договорів, спорів, що виникають з права власності.
 
У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом протягом 2012 року було розглянуто 8162 справи, у тому числі наказного, позовного та окремого провадження, а протягом 2011 року 10093 справи (діаграма 1)
 
 Діаграма №1
 
 
                 2012 рік                                                                2011 рік
 
4835 – позовне провадження                            6358 - позовне провадження
3016– наказне провадження                              3418 - наказне провадження
311 – окреме провадження                                317 - окреме провадження
 
 
З вищенаведеної діаграми (№1) вбачається, що зменшилась кількість заяв позовного, наказного та окремого провадження в порівнянні з минулим роком.
У 2012 році Луцьким міськрайонним судом розглянуто 2838 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 178 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у таблиці №2
 
                                                                                                         
                                                                                                        Таблиця №2
 
 
Кількість
заяв, що
надійшли
Розглянуто заяв
Усього
у тому числі
відмовлено
у прийнятті
повернуто
заявнику
Видано
(скасовано)
судовий
наказ
Заяви про видачу судового наказу
2878
2838
47
53
2738
Заяви про скасування судового наказу
182
178
9 та 2 залишено без розгляду)
2
165
 
Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду.
 
 Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів (Діаграма №2).
 
 
 Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях
 
 Діаграма №2
 
 
 
 
Категорія справи
 
Власність
 
 
Договори
 
 
Спори
 
 
Шкода
 
 
Спадкове
 
 
Житлове
 
 
Земельне
 
 
Сімейне
 
 
Трудове
 
Захист прав споживачів
2012 рік
242
1869
196
196
391
226
91
1528
93
36
2011 рік
295
 
3447
 
139
 
139
 
439
 
175
 
104
 
1527
 
94
 
11
 
 
Аналізуючи діаграму №2 можна сказати, що по деяких категоріях кількість справ збільшилася, а по деяких зменшилася порівняно з 2012 роком. Наприклад, збільшилась кількість позовів, щодо спорів які виникають із житлових, сімейних правовідносин, про захист прав споживачів. Однак зменшилась кількість позовів що виникають із договорів, спорів, що виникають з трудових правовідносин, про визнання права власності в порядку спадкування.
 
В порядку окремого провадження судом протягом 2012 року було розглянуто 311 справ (в 2011 році – 317 справи). Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 130 справ (або 41,8% від загальної кількості).
 
Відповідно до п.7 ч.3 ст. 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 2989 справ по позовному провадженню та 223 справи по КАСУ фіксувалися технічними засобами.
 
 
У 2012 році в Луцькому міськрайонному суді перебувало на розгляді 1051  адміністративних справ, серед них закінчено 976 проваджень по справах. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у діаграмі №3.                                                                                    
                                                                              
 
 
 
 
 
   Діаграма №3
 
 
2012 рік
З прийняттям постанови
682
Задоволено
417
Передано в ін. суди
2
 
Із закриттям провадження
13
 
Залишено без розгляду
278
 
 
 
 
У 2012 році спостерігається тенденція до зменшення кількості кримінальних справ (з урахуванням ст. 232 КПК) та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом 2012 року в  Луцький міськрайонний суд Волинської області  надійшло 993 справи, а протягом 2011 року в провадженні суду перебувало 1092 справи.
Протягом 2012 року закінчено провадження по 856 кримінальних справах, з них: 737 – з постановленням вироку, по 97 – провадження закрито, застосовано заходів медичного характеру - 3, справ повернутих на додаткове (досудове) розслідування при попередньому  розгляді справи та під час судового розгляду - 15, направлено за підсудністю 4 справи.
 
Результати розгляду відображає діаграма № 4
 
 
 Діаграма №4
 
2012 рік
З постановленням вироку
737
Закриття
97
Заходи медичного х-ру
3
Повернуто на ДОС
15
Направлено за підсудністю
4
 
 
У 2012 році на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходилось 9 кримінальних справ  щодо 27 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в 2011 році знаходилось 21 кримінальна справа щодо 68 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи. 7 справи розглянуто, з яких 6 з постановленням вироку та 1 повернута на додаткове (досудове) розслідування під час судового розгляду. 18 осіб засуджено, але визнано вчинення злочину в складі організованої злочинної групи відносно 8 осіб.
 
За вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2012 році, було засуджено 936 осіб до різних видів покарання.
Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі №5.
                                                                        
 
                                                                                                   
 Діаграма №5
 
 
2012 рік
Штраф
 
83
Громадські роботи
98
Виправні роботи
 
3
Арешт
 
42
Обмеження волі
 
21
Позбавлення волі
 
260
 
 
 
Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2012 році можна спостерігати у діаграмі № 6.
 
 Діаграма №6
 
 
 
 
 
Види додаткових покарань
Конфіскація
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
2012 рік
66
53
2
 
 
 
 
 
 
 
 
З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, як це передбачено ст.148 КПК України, Луцьким міськрайонним судом у 2012 році щодо 139 осіб обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту (протягом 2011 року – щодо 302 осіб).
За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом 2012 року - 17 осіб, взято під варту 61 особу (протягом 2011 року –звільнено 20, взято під варту – 63 особи).
З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 49 кримінальних справ або 4,8% від усіх закінчених проваджень.
Від злочинів потерпіло 1019 фізичних осіб, у тому числі 801 особі завдано матеріальної та моральної шкоди, 259 особам завдано шкоду здоров'ю, 32 особи загинуло. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 2 млн. 502 тис. 721 грн..
Станом на 1 січня 2013 року залишок нерозглянутих справ становить 134, або 13,5 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) – 10 справ.
На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення постанови, в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених окремих ухвал (постанов) протягом 2012 року в порівнянні з 2011 роком, можна спостерігати у таблиці №3.
 
                                                                                                    Таблиця №3
 
Винесено окремих ухвал
 
Усього
у тому числі
кримінальні
цивільні
адміністративні
 2012 рік
80
72
6
2
2011 рік
105
95
10
0
 
Із загальної кількості винесених ухвал судом у звітному періоді лише по 49 окремих ухвалах надійшло повідомлення про вжиті заходи щодо них.
 
Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж 2012 року (4 тис. 676 матеріалів), то спостерігається їх значне зменшення в порівнянні з 2011 роком ( 5 тис. 951 матеріали).
 
За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 721 (15,9% від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи) осіб провадження в справі закрито.
 
Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито. У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 229 осіб або 31,7% від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.      
                             
Упродовж періоду, що аналізується, збільшилось порівняно з 2011 роком (щодо 173 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить у 2012 році 204 особи.
 
За результатами судового розгляду справ до адміністративної відповідальності притягнуто 3 тис. 617 осіб, з них 265 (7,3%) попереджено, оштрафовано 2508 (69,3%), позбавлено спеціального права 157 осіб (4,4%), застосовано адміністративний арешт щодо 96 осіб (2,65%), громадські роботи – 587 (16,35% ), конфіскація грошей (предметів) – 0.
Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає діаграма №7.
                                                                                                
 
 
 
 Діаграма №7
 
 
Вид стягнення
Попередження
Штраф
Позбавлення спеціального права
Адмін. арешт
Громадські роботи
Оплатне вилучення предмета
Конфіскація
 
2012 рік
265
2508
157
96
587
0
0
 
 
 
Разом з  тим в 2012 році до 83-ти (2011 р. – до 100 осіб) осіб було накладено додаткове адміністративне стягнення  у вигляді конфіскації предмета, а щодо застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення предмета у 2012 році було – 2.
 
Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 1 млн. 761 тис. 668 грн., з них 726 тис. 452 грн. сплачено добровільно (42,3% від суми штрафу, яка накладена).
 
                У 2012 році Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 7 тис. 470 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 1 млн. 786 тис. 598 грн., зокрема:
·         137 виконавчих листи на суму 1млн. 021 тис. 596 грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
·         57 виконавчих листи про конфіскацію майна засуджених;
·         4538 виконавчих листи на суму 1 млн. 035 тис. 216 грн. про адміністративні правопорушення;
·         32 виконавчих листи на суму 698 тис. 758 грн. щодо трудових спорів;
·         404 виконавчих листи про стягнення аліментів;
·         332 виконавчих листи на суму 107 тис. 89 грн. в адміністративних справах.
 
          У звітному періоді видано судом на виконання документів про стягнення судового збору 1326 виконавчих листів на суму 321 тис. 467 грн. та 404 виконавчих документів про інші стягнення на користь держави на суму 44 тис. 150 грн..
 
                За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у 2012 році, визначено моральну шкоду, заподіяну розкраданням чи іншими злочинами в розмірі 175 тис. 500 грн., матеріальних збитків на суму 5 млн. 046 тис. 821 грн.. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 4 млн. 668 тис. 542 грн., підлягає стягненню – 1 млн. 443 тис. 128 грн..
 
                Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до зменшення кількості  по деяких категоріях, а по деяких і збільшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду по відношенню до 2011 року.
                Порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилась оперативність розгляду кримінальних справ. Покращилась якість розгляду цивільних справ.
                Робота суду організована та проводиться на належному рівні.
 
 
 
 
Консультант суду                                                                                                        Т.В. Потапчук