flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи

 Луцького міськрайонного суду за I півріччя 2011 року в

 порівнянні з I півріччям 2010 року.

 

Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).           

            Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:

 

Згідно зі штатним розписом у І півріччі 2011 року кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 24 посади. Однак, в даному звітному періоді 1 посада судді вакантна.

Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається збільшення (кримінальних справ) кількості справ та матеріалів (+15,18%), що надійшли на розгляд суду у І півріччі 2011 року, порівняно з І півріччям 2010 року. Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в таблиці1.

                                                                                                          Таблиця №1

з\п

 

 

 

І півріччя

2010 року

 

 

І півріччя

2011 року

 

 

І півріччя 2010 року % до І півріччя 2011 року

 

 

Темпи приросту (+), зниження (-)

Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду за І півріччя

2010 року (%)

1.

Кримінальні справи (з урахуванням повернутих 232 КПК України) та матеріали

 

2310

 

2800

 

121

 

+21

 

15,18

2.

 

Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали

 

5856

 

5241

 

89.5

 

-10.5

 

28,40

 

3.

 

Адміністративні справи і заяви

 

2122

 

6905

 

325,4

 

+225,4

 

37,42

 

4.

Справи про адміністративні правопорушення

 

4223

 

3506

 

83

 

-17

 

19,00

 

5.

 

Усього

 

14511

 

18452

 

127.15

 

+27,15

Х

 

Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в України визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.

Своїм конституційним правом на звернення до суду у І півріччі 2011 року скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 2953 позовних заяв, скарг, що на 28 % менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (4049). Зокрема, збільшилась кількість спорів, що виникають з договорів, спори, що виникають із житлових правовідносин, спори про спадкове майно.

 

У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом у І півріччі 2011 року було розглянуто 4286 справ, у тому числі наказного позовного та окремого провадження , а у І півріччі 2010 року 4656 справ (діаграма 1) 

 Діаграма №1


 І півріччя 2010 року                            І півріччя 2011 року

3524 – позовне провадження                           2949 - позовне провадження

990 – наказне провадження                              1156 - наказне провадження

    142 – окреме провадження                                181 - окреме провадження

З вищенаведеної діаграми (№1) вбачається, що збільшилась кількість заяв про видачу судового наказу в порівнянні з минулим півріччям, адже, це є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України. У І півріччі 2011 року Луцьким міськрайонним судом розглянуто 1156 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 39 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у таблиці №2

                                                                                                                              Таблиця №2 

 

Кількість

заяв, що

надійшли

Розглянуто заяв

Усього

у тому числі

відмовлено

у прийнятті

повернуто

заявнику

Видано

(скасовано)

судовий

наказ

Заяви про видачу судового наказу

1156

1156

14

8

1134

Заяви про скасування судового наказу

64

39

 

 

39

 Але все-таки переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду. Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з відшкодуванням шкоди, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів (Діаграма №2).

 Аналізуючи діаграму №2 можна сказати, що по деяких категоріях кількість справ збільшилася, а по деяких зменшилася порівняно з І півріччям 2010 року. Наприклад, збільшилась кількість позовів про право власності, щодо спорів які виникають із житлових правовідносин. Істотно зменшилась кількість позовів що виникають із договорів, відшкодування шкоди та спадкового права.

 В порядку окремого провадження судом в І півріччі 2011 року було розглянуто 181 справи (в І півріччі 2010 року – 142 справи). Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 111 справ (або 61,3% від загальної кількості).

Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях

Діаграма №2

 

Категорія справи

 

Власність

 

 

Договори

 

 

Спори

 

 

Шкода

 

 

Спадкове

 

 

Житлове

 

 

Земельне

 

 

Сімейне

 

 

Трудове

 

Захист прав споживачів

І півріччя 2010 року

83

 

2020

 

110

 

110

 

242

 

130

 

51

 

648

 

175

 

4

 

І півріччя 2011 року

141

 

1655

 

61

 

61

 

177

 

99

 

40

 

647

 

61

 

2

 

Відповідно до п.7 ч.3 ст 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 599 справ по позовному провадженню та 369 справи по КАСу фіксувалися технічними засобами.

            У  І півріччі 2010 року до Луцького міськрайонного суду надійшло 6771  адміністративні справи, серед них закінчено 6541 проваджень по справах. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у діаграмі №3.

    Діаграма №3

І півріччя 2011 року

З прийняттям постанови

6113

Задоволено

5639

Передано в ін. суди

0

 

Із закриттям провадження

1

 

Залишено без розгляду

428

У І півріччі 2011 року спостерігається тенденція до збільшення кількості кримінальних справ (з урахуванням ст. 232 КПК) та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом І півріччя 2011 року в  Луцький міськрайонний суд Волинської області  надійшло 2800 справ, а протягом І півріччя 2010 року в провадженні суду перебувало 2310 справ.

           Протягом І півріччя 2011 року закінчено провадження по 477 кримінальній справі, з них: 418 – з постановленням вироку, по 41 – провадження закрито, по застосуванню заходів медичного характеру - 4, справ повернутих на додаткове розслідуванні під час судового розгляду - 14, повернення прокурору в порядку ст.249-1 КПК у звітному періоді та справ направлених за підсудністю – не було. Результати розгляду відображає діаграма №4.

 Діаграма №4

І півріччя 2011 року

З постановленням вироку

418

Закриття

41

Заходи медичного х-ру

4

Повернуто на ДОС

14

Направлено за підсудністю

0

У І півріччі 2011 року на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходились 16 кримінальних справ  щодо 54 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в І півріччі 2010 року знаходилось 6 кримінальних справ щодо 10 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи.

            За вироками, що набрали і не набрали законної сили у І півріччі 2011 році, було засуджено осіб до різних видів покарання. Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі №5

 Діаграма №5

І півріччя 2011 року

Штраф

 

53

Громадські роботи

57

Виправні роботи

 

1

Арешт

 

15

Обмеження волі

 

8

Позбавлення волі

 

162

Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2011 році можна спостерігати у діаграмі  № 6

Діаграма №6

Види додаткових покарань

Конфіскація

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Перше півріччя 2011 року

39

17

 

 

             З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, як це передбачено ст.148 КПК України, Луцьким міськрайонним судом у І півріччі 2011 року щодо 30 осіб обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту осіб (у І півріччі 2010 року – щодо 138 осіб).

            За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом І півріччя 2011 року - 5 осіб, взято під варту 30 осіб ( протягом 2010 року –звільнено 14, взято під варту – 12 осіб).

З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 8 кримінальних справ або 1,67% від усіх закінчених проваджень.

Від злочинів потерпіло 877 фізичних осіб, у тому числі 217 особам завдано шкоду здоров'ю, 19 особам завдано шкоду життю. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 1 млн. 424 тис.579 грн.

Станом на 1 липня 2011 року залишок нерозглянутих справ становить 147, або 23,5 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) - 8.

На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення постанови, в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених окремих ухвал (постанов) у І півріччі 2011 року в порівнянні з І півріччям 2010 рокку, можна спостерігати у таблиці №3

 

Винесено окремих ухвал

 

Усього

у тому числі

кримінальні

цивільні

адміністративні

І півріччя 2010 року

29

26

3

0

І півріччя 2011 року

42

42

0

0

Із загальної кількості винесених ухвал судом у звітному періоді лише по 14 окремих ухвалах надійшло повідомлення про вжиті заходи щодо них. 

Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж І півріччя 2011 року (3 тис. 478 матеріалів), то спостерігається їх значне зменшення в порівнянні з І півріччям 2010 року (4 тис. 223 матеріалів).  

За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 643 (19,81% від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи) осіб провадження в справі закрито. 

Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито. У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 279 особи або 43, 4% від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.                              

Упродовж періоду, що аналізується, зменшилось порівняно з І півріччям 2010 року (щодо 108 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить у І півріччі 2011 році 87 осіб. 

За результатами судового розгляду справ до адміністративної відповідальності притягнуто 2 тис. 515 осіб, з них 137 (5,4%) попереджено, оштрафовано 1837 (73 %), позбавлено спеціального права 174 осіб (6,9%), застосовано адміністративний арешт щодо 110 осіб (4,3%), громадські роботи – 255 (10,1%), оплатне вилучення предмета – 2 (0,7 %). Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає діаграма №7.

Діаграма №7

Вид стягнення

Попередження

Штраф

Позбавлення спеціального права

Адмін. арешт

Громадські роботи

Оплатне вилучення транспортного засобу

Конфіскація

 

Перше півріччя 2011 року

137

1837

174

110

255

2

0

Разом з  тим в І півріччі 2011 року до 70 (2010 р. – до 90 осіб) осіб було накладено додаткове адмінстягнення  у вигляді конфіскації предмета – 69, а щодо застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення транспортного засобу у І півріччі 2011 року - 1. 

Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 825 тис 428 грн., з них 294 тис.257 грн. сплачено добровільно (35,6% від суми штрафу, яка накладена).  

Кількість справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог ЗУ «Про боротьбу з корупцією» порівняно з І півріччям 2010 року зменшилась (на 50 справ), діаграма №8

Діаграма №8

Адміністративні стягнення за вчинення корупційних діянь накладено на 2 осіб, відносно 1 особи справа закрита. Серед осіб, на яких накладено штраф за корупційне діяння, становила 1 особа - працівник інших правоохоронних органів.               

                У І півріччі 2011 року Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 5 тис. 51 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 2 млн.192 тис.733грн., зокрема:

·         132 виконавчих листів на суму 1 млн.212 тис.769грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;

·         44 виконавчих листи про конфіскацію майна засуджених;

·         3245 виконавчих листи на суму 822 тис. 158 грн. про адміністративні правопорушення;

·         38 виконавчих листи на суму 82 тис.241 грн. щодо трудових спорів;

·         178 виконавчих листи про стягнення аліментів;

·         748 виконавчих листів на суму 21 тис.195 грн. в адміністративних справах  

      Про стягнення судового збору (державного мита) передано на виконання 365 виконавчих листів на суму 18 тис. 250 грн.

            За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у І півріччі 2011 році, визначено моральну шкоду, заподіяну розкраданням чи іншими злочинами в розмірі 117 тис. 300 грн., матеріальних збитків на суму 3 млн. 130 тис. тис. 732 грн. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 766 тис. 306 грн., підлягає стягненню – 246 тис. 258 грн., державній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 2 млн. 365 тис. 126 грн., підлягає стягненню – 4 тис. 847 грн.Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до збільшення кількості  по деяких категоріях справ, а по деяких і зменшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду по відношенню до І півріччя 2010 року.

             Порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилась оперативність розгляду кримінальних справ, незважаючи на те, що збільшилась і їх кількість. Покращилась якість розгляду цивільних справ.

            Робота суду організована та проводиться на належному рівні.