flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз

обліково-статистичної роботи у Луцькому міськрайонному суді Волинської області

за І півріччя 2014 рік
ПЛАН
 
1. Кадрове забезпечення суду спеціалістами, які займаються первинним обліком і складання звітів про роботу суду.
2. Організація підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за ведення обліково-статистичної роботи.
3. Аналіз виявлених помилок при складанні звітів.
4. Висновки і пропозиції щодо поліпшення роботи.
 
Згідно наказу про розподіл обов’язків між працівниками Луцького міськрайонного суду обов’язки по веденню первинного обліку справ та матеріалів в суді здійснюють старші секретарі суду Митюк М., Регуліч Г., Федьо Н., секретарі суду: Турук І., Палямар Н.А., Камінський Ю., Лукашевич І., Марцих Є., Заболотька Д., судові розпорядники: Поліщук М., Гайбун Б., секретарь судових засідань Кубяк О. Крім того в обов'язки помічників суддів покладено заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу відповідно до Інструкції затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 18.03.2004 № 32/04 (в редакції наказу ДСА України від 22.08.2007 № 87) та картки обліку сум шкоди, згідно Інструкції  ДСА України від 17.02.2005 р. № 21.
25 червня 2014 року територіальним управлінням Державної судової адміністрації України було проведено відео семінар у режимі відеоконференцзв’язку між ТУ ДСА України в Волинській області та місцевими загальними судами Волинської області щодо підготовки до піврічної звітності. Участь у семінарі взяли участь керівники структурних підрозділів ТУ ДСА у Волинській області. Для обговорення питання щодо порядку заповнення карток на особу, стосовно яких розглянуто кримінальне справу для участі в семінарі було запрошено начальника відділу судової статистики та інформаційних технологій апеляційного суду Волинської області Потапчук Т.В. З метою підвищення кваліфікації з складання піврічної звітності в семінарі взяли участь в.о. керівника апарату Савонік Н.М., консультант з судової статистики Пилипюк О.В., Консультант з ведення кадрової роботи Кардаш А.М., інженер ДП ІСС Федчук М.М. та старші секретарі суду Федьо Н., Регуліч Г. та судовий розпорядник Поліщук М. На семінарі першочергово було проінформовано про терміни та порядок подачі статистичної звітності та було обговорено основні моменти судової статистики. Працівники сектору статистики ТУ ДСА в Волинській області наголосили на основних змінах у формах звітності та зауважили основні проблемні аспекти на які необхідно звернути увагу при формуванні.
Стосовно карток на особу, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу було наголошено на новому порядку підписання електронно-цифровим підписом судді, а також змінах які відбулися у формі самої картки.
26 червня 2014 року для консультанта із судової статистики у ТУ ДСА в Волинській області було проведено стажування. Під час якого працівниками сектору статистики було надано необхідні рекомендації та опрацьовано порядок складання по кожній з форм звітності.
Для належного ведення первинного обліку судових справи консультантом із судової статистики Луцького міськрайоного суду протягом звітного періоду вживаються усі необхідні заходи з надання практичної та методичної допомоги з використанням усіх роз'яснення та інформаційні листи, які надходять з територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області працівникам апарату суду з приводу правильного кодування інформації у статистичних картках на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу, щодо заповнення картки обліку сум шкоди, з питань реєстрації справ і матеріалів та правильності заповнення обліково-статистичних карток та оформлення судових справ. У своїй роботі консультант із судової статистик керується Інструкції щодо заповнення усіх форм звітності, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, методичними рекомендаціями та роз'яснення ДСА України та ТУ ДСА в Волинській області.
З метою покращення роботи суду, належного виконання своїх посадових обов’язків працівниками Луцького міськрайонного суду Волинської області наказом голови суду від 19.06.2014 року № 27/01-06 на помічників суддів, секретарів судових засідань, старших секретарів та секретарів суду було покладено обов’язок здійснити належне формування документів судочинства в КП «Д-3» та внести інформацію до обліково-статистичних карток до кінця поточного звітного періоду.
При складані звітів консультантом із судової статистик було виявлено ряд недоліків про які було невідкладно повідомлено керівнику апарату та голосу суду. Найтиповішими недоліками є неповне або неправильне заповнення усіх реквізитів, передбачених у обліково-статистичних картках.
Зокрема, було встановлено, що в окремих обліково-статистичних картках по адміністративних справах (адміністративного провадження) проставлений не вірних номер рядка статзвіту, згідно з вимогами інструкції з діловодства в затвердженої наказом ДСА України, суддя який розглядав справу зобов’язується визначати категорію справи, за якою вона враховуватиметься у відповідному статистичному рядку відповідного звіту, про що робиться відповідна відмітка. Вказані зауваження дотримуються частково окремими суддями. Неналежне ведення первинного обліку та неуважність осіб на яких покладено первинний облік заповнення статистичних карток викликало труднощі при складанні статистичної звітності, вплинуло на достовірність показників, які потребували підтвердження або спростування. Окрім цього слід зазначити, що виявлених помилок та недоліків було усунуто та взято на контроль для не допущення повторення даних порушень.
Луцьким міськрайонним судом звіти про стан здійснення правосуддя за І півріччя 2014 року та підтвердження показників до кожної форми звітів будуть здані до ТУ ДСА України в Волинській області вчасно, згідно графіку прийому державних звітів – 20 червня 2014 року.
Протягом першого півріччя 2014 року судом щоквартально подавався звіт форми 1-ОП "Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ". На адресу територіального управління направлялися інформація про кількість сформованих карток на особу з накопичувальним підсумком відповідно до Наказу ДСА № 169 від 05.12.2013 рокую Щоквартально судом подавався звіт форми 1-Л "Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України".
Станом на 25 травня Луцьким міськрайонний суд було подано звіти форми 2 ВМ «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році станом на 30 травня 2014 року» затверджений Наказом Державної судової адміністрації України 21.03.2014 № 41 та 2 ВП «Звіт про розгляд  місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами Президента України у 2014 році» затверджений Наказ Державної судової адміністрації України 21.03.2014 № 41.
Станом на 19 липня 2014 року Луцьким міськрайонний судом буде подано звіт 1-АМ «Про застосування судами Закону України «Про амністію у 2014 році» від 8 квітня 2014 року
У підсумку варто зауважити, що значне навантаження у зв'язку із великою кількістю справ та матеріалів, що надходять до суду для розгляду, плинністю кадрів, призначення на посаду секретарів суду, зокрема в цивільній та кримінальній канцелярії, осіб, які не мали досвіду роботи в суді, недостатній рівень знань, неуважність окремих працівників стало причиною допущених помилок та недоліків. Для забезпечення достатнього рівня кваліфікації та підвищення професіоналізму працівникам апарату суду вважаємо за необхідне проводити семінарські навчання з помічниками суддів з приводу роботи з обліково-статистичними картками у КП «Д-3» а особливо стосовно заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу та картки обліку сум матеріальних та моральних збитків, завданих злочинами; проводити виробничі навчання. Також працівника в якості самоосвіти необхідним стати користувачами професійної мережі Феміда. За допомогою якої вони зможуть на вибір скористатися навчальними курсами учбового центру ДП ІСС, який створено з метою забезпечення постійної можливості проведення підвищення кваліфікації працівників судових установ, які працюють з комп’ютерними програмами, створеними Державним підприємством «Інформаційні судові системи».
 
 
Консультант з судової статистики
Луцького міськрайонного суду                                                   О.В. Пилипюк