flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Базові показники ефективності діяльності Луцького міськрайонного суду Волинської області за 2017 рік

                 
        Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
       
       
Базові показники ефективності діяльності
    Луцького міськрайонного суду Волинської області  
                 
2017 рік 
                 
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя за рік
1 Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду 2099 2099
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 14 14
2 Кількість справ і матеріалів, що надійшли 10719 21286
3 Кількість розглянутих справ і матеріалів 10406 21272
4 Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період 2478 2208
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; 24 38
5 Кількість скасованих судових рішень 293 520
6 Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду    
в т. ч. визнаних обґрунтованими     
7 Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
674,63 974,38
8 Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
30831 61348
9 Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
428 989
10 Кількість працівників апарату суду на одного суддю 3 4
11 Відсоток розглянутих справ 80,77 90,96
12 Середня кількість розглянутих справ на одного суддю 547,68 850,88
13 Відсоток скасованих судових рішень 2,82 2,44
14 Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
4 9
15 Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
468 988
16 Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
+ +
17 Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
- -
                 
                 
              25 січня 2018 року