flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

26
Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
Базові показники ефективності діяльності
Луцького міськрайонного суду Волинської області
2015 рік
Назва базового показника ефективності
діяльності суду
за перше півріччя
за рік
1.
Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду
455
455
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду;
3
3
2.
Кількість справ і матеріалів, що надійшли
9578
19578
3.
Кількість розглянутих справ і матеріалів
8728
19230
4.
Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період
1096
574
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду;
3
7
5.
Кількість скасованих судових рішень
234
562
6.
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду
1
1
в т. ч. визнаних обґрунтованими
1
1
7.
Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
363,66
797,96
8.
Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
21441
46204
9.
Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
357
757
10.
Кількість працівників апарату суду на одного суддю
4
4
11.
Відсоток розглянутих справ
91,12
98,23
12.
Середня кількість розглянутих справ на одного суддю
399,08
801,25
13.
Відсоток скасованих судових рішень
2,68
2,93
14.
Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
13
22
15.
Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
728
1216
16.
Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
+
+
17.
Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
_
проводилося опитування в період з 02.12.2015 по 30.12.2015 року