flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану здійснення правосуддя
Луцького міськрайонного суду за 2016 рік в
порівнянні з 2015 роком
 
 
Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).
Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:
·                       кількість справ розглянутих судом за видами судочинства (кримінальне, цивільне, адміністративне судочинство, адміністративні правопорушення) та за окремими категоріями, у 2016 році ;
·                       кількість засуджених за вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2016 році;
·                       розподіл засуджених за основними та додатковими видами покарання;
·                       загальна кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності (за видами скоєних правопорушень і за видами адміністративних стягнень);
·                       інше.
Згідно зі штатним розписом у 2016 році кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 26 посади.
Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається: збільшення кримінальних справ, проваджень (+17,38), що надійшли на розгляд суду у 2016 році, порівняно з 2015 роком; збільшення справ адміністративного судочинства (+106,38); не значне зменшення цивільних справ (-28,49) у порівнянні з 2015 роком; збільшення справ про адміністративні правопорушення (+26,27). Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в таблиці №1.
 
 
 
Таблиця №1
з\п
Вид судочинства
2015 рік
2016 рік
2016 рік % до 2015року
Темпи приросту (+), зниження (-)
Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в 2016 році (%)
1.
Кримінальні справи (з урахуванням повернутих ст. 232 КПК України 1960 року та ст. 314 КПК України 2012 року) та матеріали
6413
7527
117,38%
+ 17,38
38,13%
2.
 
Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали
8982
6432
71,51%
-28,49
32,57%
 
3.
 
Адміністративні справи і заяви
627
1294
206,38%
+106,38
6,56%
 
4.
Справи про адміністративні правопорушення
3556
4490
126,27%
+26,27
22,74%
 
5.
Усього
19578
19743
99,16%
+0,84
Х
 
Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.
Своїм конституційним правом на звернення до суду у 2016 році скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 6432 позовних заяв, скарг, що на 28,49% менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом 2015 року (8982).
У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом у 2016 році було розглянуто 6345 справ, у тому числі про видачу судового наказу, позовного та окремого провадження, а у 2015 року 8735 справ (діаграма 1)
 
                                                                                                                                  Діаграма №1
 
      
2015 рік                                                                              2016 рік
 
4869 – позовне провадження                                   4374 – позовне провадження
2214 – про видачу судового наказу             304 – про видачу судового наказу
318 – окреме провадження                           374 – окреме провадження
 
З вищенаведеної діаграми (№1) вбачається, що зменшення кількості позовного провадження та справ про видачу судового наказу в порівнянні з минулим роком, однак кількість розглянутих справ окремого провадження – збільшилося.
У 2016 році Луцьким міськрайонним судом розглянуто 304 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 147 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у таблиці №2.
Таблиця №2
 
Кількість
заяв, що
надійшли
Розглянуто заяв
Усього
у тому числі
відмовлено у відкритті провадження/ у задоволенні заяви, скарги, клопотання/
не виконано доручень
повернуто
заявнику
видано
(скасовано)
судовий
наказ
Заяви про видачу судового наказу
311
304
19
6
279
Заяви про скасування судового наказу
143
147
8 залишено без розгляду
8
131
 
Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду.
Серед справ позовного провадження, які надійшли на розгляд до суду, найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів (Діаграма №2).
 
 
 
Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях
Діаграма №2
 
 
Категорія справ
Спори про право власності
Спори, що виникають з договорів
Спори про недоговірні зобов'язання
З них:
Спори про спадкове право
Спори, що виникають із житлових правовідносин
Спори, що виникають із земельних правовідносин
Спори, що виникають із сімейних правовідносин
Спори, що виникають із трудових правовідносин
Спори повязані із застосуванням ЗУ "Про захист право споживачів"
 
про відшкодування шкода
2015 рік
138
2085
180
160
290
199
61
1310
71
1
2016 рік
124
1601
183
171
331
178
115
1423
80
3
Аналізуючи діаграму №2 можна сказати, що по окремих категоріях кількість розгляду справ зменшилася порівняно з 2015 роком. Збільшилась кількість розглянутих позовів про: спори про не договірні зобов’язання; спори про спадкове право; спори, що виникають із сімейних правовідносин, спори, що виникають із трудових правовідносин; спори, пов’язані із застосування ЗУ «Про захист прав споживачів».
В порядку окремого провадження судом в 2016 році було розглянуто 374 справ (в 2015 року – 318 справа). Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 165 справ (або 44,12 % від загальної кількості).
Відповідно до п.7 ч.3 ст 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 1774 справ по позовному провадженню та 406 справи по КАСу фіксувалися технічними засобами.
У 2016 році до Луцькому міськрайонному суді перебувало на розгляді 1363 адміністративних позовних заяв, подань. З них закінчено провадження по 988 справі.
Загальні показники результатів розгляду справ адміністративного судочинства можна спостерігати у діаграмі №3
 
2016 рік
З прийняттям постанови
Задоволено
 
Передано до іншого суду
Закрито провадження
Повернуто
 
Залишено без
розгляду
761
607
11
 
21
 
108
70
 
У 2016 році спостерігається тенденція до збільшення кількості кримінальних проваджень та справ (з урахуванням ст. 232 КПК України 1960 р. та ст. 314 КПК України 2012 р.), що знаходилися на розгляді в суді: протягом 2016 року до Луцького міськрайонний суду Волинської області надійшло 7738 кримінальних спроваджень та 17 справи по КПК 1960 року, а протягом 2015 року в провадженні суду перебувало 6409 кримінальних проваджень та справ.
Протягом 2016 року закінчено провадження по 602 кримінальних справах, з них: 495 – з постановленням вироку; по 94 – провадження закрито; застосовано заходів медичного характеру – 4; застосовано заходів виховного характеру відносно – 1 особи; 2 – справу повернуто на додаткове (досудове) розслідування при попередньому розгляді справи та під час судового розгляду; 5 справ – повернуто прокурору
Результати розгляду відображає діаграма №4
Діаграма №4
 
 
 
Рік
З постановленням вироку
 
Закриття
 
 
 
Заходи медичного та виховного характеру
Повернуто на ДОС
 
 
Повернено прокурору
 
 
Направлено за підсудністю
 
2015 рік
605
94
6
1
9
1
2016 рік
495
94
5
2
5
1
 
У 2016 році на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходилось 4 кримінальних справ щодо 19 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в 2015 році знаходилось 5 кримінальних справ щодо 26 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи. З них: розглянуто 2 справи відносно 10 осіб, а саме – 2 справи розглянуто з постановленням вироку.
За вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2016 році було засуджено 538 осіб до різних видів покарання.
Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі №5.
Діаграма №5
 
 
Рік
Штраф
Громадські роботи
Виправні роботи
Арешт
Обмеження волі
Позбавлення волі
Довічне позбавлення волі
2015 рік
107
98
3
35
14
148
 
1
2016 рік
104
67
1
24
13
140
0
 
Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2016 році можна спостерігати у діаграмі № 6
Діаграма №6
Додаткові міри покарання в 2016 році
 
Види додаткових покарань
Конфіскація
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
2016 рік
30
25
8
 
 
 
 
 
 
 
З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, Луцьким міськрайонним судом у 2016 році щодо 101 осіб застосовано заходи забезпечення кримінального провадження під час судового розгляду, з них відносно 17 осіб обрато запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у 2015 році на стадії судовго розгляд застосовано 29 заходів забезпечення кримінального провадження під час сулдового розгляду, з них відносно 7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою
Підчас досудового розслідування у 2016 році до 91 особи застосовано запобіжний захід у виді тримання під варттою, у 2015 році відносно 112 осіб.
За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом 2016 року – 8 особи, (у 2015 році –звільнено 2).
З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 602 кримінальні провадження або 100 % від усіх закінчених кримінальних проваджень.
Від злочинів потерпіло 446 фізичних особи, у тому числі 327 особі завдано матеріальної та моральної шкоди, 117 особам завдано шкоду здоров'ю, 2-м особам життю. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 7063 тис. 219 грн..
Станом на 31 грудня 2016 року залишок нерозглянутих справ становить 279 або 3,61 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) – 24 справ; понад 1 рік до 2 років – 12 справ; понад 2 роки – 0 справи.
На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення ухвали (постанови), в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених окремих ухвал (постанов) у 2016 році в порівнянні з 2015 роком, можна спостерігати у таблиці №3.
                                                                                                                                                                                                               Таблиця №3
 
Винесено окремих ухвал
 
Усього
у тому числі по:
кримінальних провадженнях (справах), та справах адмін. правопорушення
цивільних справах
справах
адміністративного
судочинства
2015 рік
6
5
1
0
2016 рік
3
0
2
1
 
Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж 2016 року – 4490 справ, то спостерігається їх збільшення в порівнянні з 2015 роком – 3556 справ.
За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 621 осіб провадження в справі закрито, що становить 14,29 % від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи.
Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито. У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 208 осіб або 33,50 % від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.
Упродовж періоду, що аналізується, зменшилось порівняно з 2015 роком (щодо 118 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить у 2016 році 92 особи.
За результатами судового розгляду у 2016 році накладено адміністративних стягнення відносно 2995 осіб, з них: попереджено – 38 осіб (1,26%); оштрафовано – 2477 осіб (82,70%), позбавлено спеціального права – 49 осіб (1,63%); застосовано адміністративний арешт щодо 111 осіб (3,70%); громадські роботи – 320 осіб (10,68%).
Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає діаграма №7.
 
Діаграма №7
 
Вид стягнення
Попередження
Штраф
Позбавлення спеціального права
Адмін. арешт
Громадські роботи
Оплатне вилучення предмету
Конфіскація
Предметів, горошей
 
2015 рік
73
2180
100
72
252
0
0
2016 рік
38
2477
49
111
320
0
0
 
Разом з тим в 2016 році до 55 (2015 – до 98 осіб) особи було накладено додаткове адміністративне стягнення у вигляді конфіскації предмета та застосовувалося 1 додаткове стягнення, у виді оплатного вилучення предмету.
Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 4 мил. 310 тис 488 грн., з них: 1 мил. 834 тис. 092 грн. сплачено добровільно (42,55 % від суми штрафу, яка накладена).
У 2016 року Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 5 тис. 884 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 283 млн. 889 тис. 790 грн., зокрема:
·         117 виконавчих листи на суму 3 млн. 135 тис. 343 грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
·         13 виконавчий лист про конфіскацію майна засуджених;
·         952 виконавчих листи на суму 1 млн. 880 тис. 926 грн. про адміністративні правопорушення;
·         28 виконавчих листи на суму 918 тис. 083 грн. щодо трудових спорів;
·         302 виконавчих листи про стягнення аліментів;
·         32 виконавчих листів на суму 76 тис. 732 грн. в адміністративних справах;
·         2141 виконавчих листів на суду 1 мил. 662 тис. 219 грн про стягнення судового збору
·         306 виконавчих листів на суму 500 тис. 797 грн. про інші стягнення на користь держави.
За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у 2015 році, визначено матеріальних збитків на суму 5 млн. 519 тис. 255 грн. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 5 млн. 519 тис. 255 грн., підлягає стягненню – 1 млн. 875 тис. 733 грн.
Проведений аналіз свідчить про тенденцію до збільшення у 2016 році кількості кримінальних проваджень, адміністративних справ, справа про адміністративні правопорушення, які надходили до Луцького міськрайонного суду Волинської області на розгляд, порівняно з 2015 роком. Робота суду і надалі організовується та здійснюється на належному рівні .
 
Начальник відділу інформатизації та
аналітично-статистичної роботи
Луцького міськрайонного суду
Волинської області                                                                                                                                         О.В. Пилипюк

23.01.2016 року