flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз
обліково-статистичної роботи у Луцькому міськрайонному суді Волинської області
за 2016 рік
 
ПЛАН
1. Кадрове забезпечення суду спеціалістами, які займаються первинним обліком і складання звітів про роботу суду.
2. Організація підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за ведення обліково-статистичної роботи.
3. Аналіз виявлених помилок при складанні звітів.
4. Висновки і пропозиції щодо поліпшення роботи.
 
Згідно наказу про розподіл обов’язків між працівниками Луцького міськрайонного суду Волинської області, обов’язки по веденню первинного обліку справ та матеріалів в суді здійснюють: помічник судді Троць К.О.; начальникм відділів: Артемчук М.П., Митюк М.О., старший секретар суду Регуліч Г.М.; секретарі суду: Палямар Н.А., Камінський Ю.В., Сидоренко О.В., Федорчук В. О.; судовий розпорядник: Поліщук М.П., оператор комп’ютерного набору Пушкар С.А..
Крім того, в обов'язки усіх помічників суддів, входить внесення відомостей про хід та результати судового розгляду, в період перебування справи у їхньому провадженні, до обліково-статистичних карток; заповнення карток на осіб, стосовно якиї судом розглянуто кримінальні провадження, відповідно до Інструкції затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 18.03.2004 № 32/04 (в редакції наказу ДСА України від 22.08.2007 № 87) та карток обліку сум шкоди, згідно Інструкції  ДСА України від 17.02.2005 р. № 21.
У І півріччя 2016 року наказами голови суду на помічників судді, секретарів судових засідань, старших секретарів та секретарів суду, згідно їх посадових обов’язків, було покладено обов’язки, щодо вжиття заходів у зв’язку з наближенням звітного періоду, а саме: 25.03.2016 року було винесено наказ голови Луцького міськрайонного суду Волинської області № 16/01-06 «Щодо посилення контролю за здійсненням обліково-статистичної роботи» та 14.06.2016 року № 25/01-06 наказом голови Луцького міськрайонного суду Волинської області «Щодо вжиття заходів».
Для забезпечення достовірної інформації при підготовці та складанні статистичної звітності про стан здійснення судочинства та у звязку з наближенням звітного періоду, з метою покращення роботи суду, належного викоання свої посадових обов’язків, у Луцькому міськрайонному суді Волиснької області, було винесено наказ за підписом в.о. голови суду від 25.11.2016 року № 29/01-06 «Про вжиття заходів». Також, з метою покращення роботи суду, належного викоання своїх посадових обов’язків працівниками суду, для забезпечення достовірної інформації при підготовці та складанні статистичної звітності про стан здійснення судочинства, було винесено наказ за підписом в.о. голови суду від 25.11.2016 року № 30/01-60 «Про вжиття заходів».
В межах посадових обов’язків, начальником відділу інформатизації та аналітично-статистичної роботи Луцького міськрайнного суду Пилипюк О.В. забезпечується оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації. Проводиться організація складання та обробка статистичних звітів про роботу суду, за допомогою техніко-технологічних засобів. Відповідальною особою, здійснюється аналіз даних судової статистики, з визначенням тенденції динаміки основних показників судочинства та забезпечується своєчасність подання всіх форм звітності до територіального управління Державної судової адміністрації України.
Листом територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області від 24.06.2016 року № 1336/03-25 було повідомлено про строки направлення звітності про стан здійснення правосуддя за І півріччя 2016 року а листом від 23.12.2016 № 2930/03-25 було повідомлено про строки направлення звітності про стан здійснення правосуддя за 2016 року, а також подачу додаткової інформації визначених форм, аналіз обліково-статистичної роботи та аналіз здійснення правосуддя за поточний півріччя.
Для належного ведення первинного обліку судових справи начальник відділу Пилипюк О.В., протягом звітного періоду вживалися усі необхідні заходи з надання практичної та методичної допомоги, з використанням усіх роз'яснень та інформаційних листів, які надходять від територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області, працівникам апарату суду, з приводу правильного кодування інформації у статистичних картках на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу; щодо заповнення картки обліку сум шкоди, з питань реєстрації справ і матеріалів; вірного заповнення обліково-статистичних карток та оформлення судових справ.
У своїй роботі начальник відділу керується Інструкції щодо заповнення усіх форм звітності, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, методичними рекомендаціями та роз'яснення ДСА України та ТУ ДСА в Волинській області.
Для покращення рівня якості роботи працівників апарату суду, начальником відділу Пилипюк О.В., було вивчено та проаналізовано типові помилки, які вплинули на достовірність даних у звітах за 2015 рік та проведенно виробниче навчання для уникнення допущення аналогічних помилок у подальшій роботі.
На виконання листів ТУ ДСА в Волинській області від 30.06.2015 року № 3508/03-25, від 21.12.2015 року № 5124/003-25 та від 01.02.2016 року
№ 229/03-25 протягом І півріччя 2016 року, здійснювалася детальна перевірка обліково-статистичних карток у КП «Д-3» на блокуючі помилки, зокрема станом на 25 число кожного місяця. З метою покращення організації роботи Луцького міськрайонного суду Волинської області в частині формування первинної звітності, одночасно проводився аналіз виявлених помилок та оперативне їх виправлення.
Про ряд недоліків, які було виявлено при підготовці до складання звітів, було невідкладно повідомлено керівника апарату, заступника керівника апарату суду та голосу суду. Найтиповішими недоліками є неповне або неправильне внесення відомостей до обліково-статистичних карток. Виявлені помилки було усунуто та взято на контроль.
Протягом звітного періоду, начальник відділу Пилипюк О.В., брала участь у навчальному семінарі «Логістика статистичних звітів», який було проведено учбовим центром ДП «ІСС».
Звіти про стан здійснення правосуддя Луцьким міськрайонним судом Волинської області за 2016 рік та підтвердження показників до кожної з форм, буде подано згідно графіку, відповідно до наказу ТУ ДСА України в Волинській області від 23.12.2016 року № 166/01-08. Паперові варіанти звітів, буде скеровано після остаточного погодження. Також судом буде подано інформацію про кількість сформованих карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні провадження та інформацію про вжиті Луцьким міськрайоним судом Волинської області заходи на виконання ЗУ «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 №3262 (із змінами та доповненнями), постанови КМУ України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25.05.06 № 740 (із змінами та доповненнями) в частині скерування копій судових рішень на адресу інформаційно-технічного адміністратора Реєстру, постановлених (ухвалених) у 2016 році.
Протягом 2016 року судом щоквартально подавався звіт форми 1-1 ОП «Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ», звіт форми 1-Л «Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України», звіт форми 10 «Про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах». На адресу ТУ ДСА в Волинській області направлялася інформація про кількість сформованих карток на особу, з накопичувальним підсумком, відповідно до Наказу ДСА України № 169 від 05.12.2013 року та інформація про вжиті Луцьким міськрайоним судом Волинської області заходи на виконання ЗУ «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 №3262 (із змінами та доповненнями), постанови КМУ України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25.05.06 № 740 (із змінами та доповненнями) в частині скерування копій судових рішень на адресу інформаційно-технічного адміністратора Реєстру, згідно оновленої таблиці.
Для забезпечення достатнього рівня кваліфікації та підвищення професіоналізму працівникам апарату суду, вважаємо за необхідне проводити виробничі навчання з працівниками апарату суду. Також працівникам необхідно самостійно вивчати «Інформацію про поновлення до КП «Д-З» до кожної версії. В якості самоосвіти, користуватися професійною мережею «Феміда», за допомогою якої можна скористатися навчальними курсами учбового центру Державним підприємством «Інформаційні судові системи», який створено з метою забезпечення постійної можливості проведення підвищення кваліфікації працівників судових установ, які працюють з комп’ютерними програмами, створеними ДП ІСС.
 
Начальник відділу інформатизації та
аналітично статистичної роботи
Луцького міськрайонного суду
Волинської області                                                                       О.В. Пилипюк

30.12.2016