flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

Аналіз стану здійснення правосуддя

Луцького міськрайонного суду за 2013 рік в

порівнянні з 2012 роком.

 

Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).

Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:

Згідно зі штатним розписом у 2013 році кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 24 посади.

Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається явне збільшення (кримінальних справ) кількості справ та матеріалів +28,2%),цивільних справ та матеріалів (+15,2) та не значне збільшення справ про адміністративні правопорушення (+2,1), що надійшли на розгляд суду у 2013 році, порівняно з 2012 роком та не значне зменшення адміністративних справ (-4,9%) 2012 роком.

Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в таблиці 1.

                                                                                                          Таблиця №1

з\п

 

 

2012 рік

 

2013 ріку

 

2012 рік % до 2013 року

 

 

Темпи приросту (+), зниження (-)

Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду і

2013 році (%)

1.

Кримінальні справи (з урахуванням повернутих ст. 232 КПК України 1960 року та ст. 314 КПК України 2012 року) та матеріали

 4926

6317

128,2

+28,2

27

2.

 

Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали

 9825

11319

115,2

+15,2

48,2

3.

 

Адміністративні справи і заяви

 1067

1015

95,1

-4,9

4,3

4.

Справи про адміністративні правопорушення

 4713

4814

102,1

+2,1

20,5

5.

 

Усього

 20531

23465

114,3

+14,3

х

 

Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.

Своїм конституційним правом на звернення до суду у 2013 році скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 11319 позовних заяв, скарг, що на 15,2 % більше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (9825). Не значно збільшилася в порівняні з 2012 роком кількість позовів, що виникають із договорів – 4 справи та спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» - 6 справ, решта зменшилася.

 У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом у 2013 році було розглянуто 7068 справ, у тому числі наказного, позовного та окремого провадження, а у 2012 році 8162 справ (діаграма 1)

 

Діаграма №1

 

                          2012 рік                                            2013 рік

4835 – позовне провадження                           4285 – позовне провадження

3016– наказне провадження                            2522 – наказне провадження

311–  окреме провадження                              261 – окреме провадження

З вищенаведеної діаграми (№1) вбачається, що зменшилась кількість розгляду справпо всіх категоріях в порівнянні з минулим роком.,

У 2013 році Луцьким міськрайонним судом розглянуто 2624 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 166 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у таблиці №2

 

Таблиця №2

  

Кількість

заяв, що

надійшли

Розглянуто заяв

Усього

у тому числі

відмовлено

у прийнятті

повернуто

заявнику

Видано

(скасовано)

судовий

наказ

Заяви про видачу судового наказу

2669

2624

81

21

2522

Заяви про скасування судового наказу

174

166

9 залишено без згляду

6

148

 

Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду.

Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів (Діаграма №2).

Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях                       

 

Діаграма №2

 

 

Категорія справи

 

Власність

 

 

Договори

 

 

Спори

 

 

Шкода

 

 

Спадкове

 

 

Житлове

 

 

Земельне

 

 

Сімейне

 

 

Трудове

 

Захист прав споживачів

2012 рік

242

1869

196

196

391

226

91

1528

93

36

2013 рік

204

1873

195

175

274

207

66

1418

79

42

 

Аналізуючи діаграму №2 можна сказати, що по усіх категоріях кількість розгляду справ   зменшилася порівняно з 2012 рокомНе значно збільшилась кількість розглянутих позовів про договори та захист справ споживачів.

В порядку окремого провадження судом в 2013 році було розглянуто 254 справ (в 2012 році311 справа). Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 132 справ (або 52 % від загальної кількості).

Відповідно до п.7 ч.3 ст 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 1905 справ у позовному провадженню та 331 справи по КАСу фіксувалися технічними засобами.

У 2013 році в Луцькому міськрайонному суді перебувало на розгляді 1015  адміністративних справ, серед них закінчено 919 провадження по справах. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у діаграмі №3.                                                                                   

 

 

Діаграма №3

 

 

 

2013 рік

З прийняттям постанови

500

Задоволено

 

 

337

Передано в ін. суди

 

2

Із закриттям провадження

 

12

Залишено без розгляду

116

 

У 2013 році спостерігається тенденція до збільшення кількості кримінальних справ (з урахуванням ст. 232 КПК України 1960 р. та ст. 314 КПК України 2012 р.) та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом 2013 року в  Луцький міськрайонний суд Волинської області  надійшло 6317 справа і матеріалів, а протягом 2012 року в провадженні суду перебувало 4926 справі матеріалів.

Протягом 2013 року закінчено провадження по 821 кримінальних справах, з них: 637 – з постановленням вироку, по 141 – провадження закрито, застосовано заходів медичного характеру - 5, застосовано заходів виховного характеру - 7 справ повернутих на додаткове (досудове) розслідування при попередньому  розгляді справи та під час судового розгляду – 17, направлено за підсудністю- -2.

 

Результати розгляду відображає діаграма №4

 

Діаграма №4

 

 

2013 рік

З постановленням вироку

 

 

637

Закриття

 

 

 

141

Заходи медичного та виховного х-ру

12

Повернуто на ДОС

 

 

 

17

Повернено прокурору

 

0

Направлено за підсудністю

 

2

 

У 2013 році на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходилось 10 кримінальних справ  щодо 31 особи у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в 2012 році знаходилось 9 кримінальних справ щодо 27 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи. 6 справ розглянуто, з яких 6 з постановленням вироку. 19 особи засуджено, але визнано вчинення злочину в складі організованої злочинної групи відносно 18 осіб.

 За вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2013 році, було засуджено 766 осіб до різних видів покарання

Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі №5.

 

 Діаграма №5

           

 

2013 рік

Штраф

 

151

Громадські роботи

64

Виправні роботи

 

6

Арешт

 

24

Обмеження волі

 

12

Позбавлення волі

 

170

 

 Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2013 році можна спостерігати у діаграмі

 № 6

 

Діаграма №6

 

 

 

Види додаткових покарань

Конфіскація

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Штраф

2013 рік

39

44

8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, Луцьким міськрайонним судом у 2013 році щодо 87 осіб обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту (у 2012 року – щодо 139 осіб).

За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом 2013 року4 особи, взято під варту 44 особи (протягом 2012 року –звільнено 17, взято під варту – 61 особу).

З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 622 кримінальні справи або 90,6 % від усіх закінчених проваджень.

Від злочинів потерпіло 684 фізичних особи, у тому числі 528 особі завдано матеріальної та моральної шкоди, 148 особам завдано шкоду здоров'ю, 8 осіб загинуло. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 1078528

Станом на 31 грудня 2013 року залишок нерозглянутих справ становить 89, або 12,97 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж 2013 року. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) – 11 справ.

На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення ухвали (постанови), в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених окремих ухвал (постанов) у 2013 році в порівнянні з 2012 роком, можна спостерігати у таблиці №3.

 

                                                                                                    Таблиця №3

 

Винесено окремих ухвал

 

Усього

у тому числі

кримінальні

цивільні

адміністративні

2013 рік

26

18

4

2

2012 рік

80

72

6

2

           

 

Із загальної кількості винесених ухвал судом у звітному періоді лише по 10 окремих ухвалах надійшло повідомлення про вжиті заходи щодо них.

Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж 2013 року (4 тис. 731 матеріалів), то спостерігається їх не  значне зменшення в порівнянні з 2012 року ( 4 тис. 676матеріалів).

За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 597 осіб провадження в справі закрито, що становить 13,01% від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи.

Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито. У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 170 осіб або 28,47% від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.      

Упродовж періоду, що аналізується, зменшилось порівняно з 2012 роком (щодо 204 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить 2013 році 171 осіб.

За результатами судового розгляду справ до адміністративної відповідальності притягнуто 3 тис. 820 особи, з них 164 (4,29%) попереджено, оштрафовано 3071 (80,39%), позбавлено спеціального права 93 осіб (2,43%), застосовано адміністративний арешт щодо 49 осіб (1,28%), громадські роботи – 442 (11,57% ).

Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає діаграма №7.

 

Діаграма №7

 

Вид стягнення

Попередження

Штраф

Позбавлення спеціального права

Адмін. арешт

Громадські роботи

Оплатне вилучення транспортного засобу

Конфіскація

 

2013рік

164

3071

93

49

442

0

0

 

Разом з  тим у 2013 році до 144 (2012 р. – до 83 осіб) особи було накладено додаткове адмінстягнення  у вигляді конфіскації предмета, а застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення транспортного засобу у І півріччі 2013 року не було.

Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 2 мил.565 тис 929 грн., з них 990 тис. 281 грн. сплачено добровільно (38,59 % від суми штрафу, яка накладена).

У І півріччі 2013 року Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 6 тис. 489 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 360 млн. 536 тис. 389 грн., зокрема:

245 виконавчих листи на суму 30 млн. 112 тис.  303грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;

35 виконавчий лист про конфіскацію майна засуджених;

1390 виконавчих листи на суму 13 млн. 751 тис. 92 грн. про адміністративні правопорушення;

44 виконавчих листи на суму 726 тис. 14 грн. щодо трудових спорів;

317 виконавчих листи про стягнення аліментів;

28виконавчих листів на суму 84тис. 591 грн. в адміністративних справах

У звітному періоді видано судом на виконання документів про стягнення судового збору 330 виконавчих листів на суму 90 тис. 229грн. та 301 виконавчих документів про інші стягнення на користь держави на суму 165 тис. 165 грн..

За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у 2013 році, визначено моральну шкоду, заподіяну розкраданням чи іншими злочинами в розмірі 419 тис. 500 грн., матеріальних збитків на суму 27 млн. 179 тис. 234 грн.. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 24 млн. 171 тис. 730 грн., підлягає стягненню – 23 млн. 682 тис. 490 грн..

Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до збільшення кількості  по деяких категоріях, а по деяких і зменшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду по відношенню з 2012 роком

Порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилась оперативність розгляду кримінальних справ. Покращилась якість розгляду цивільних справ.

Робота суду організована та проводиться на належному рівні.

 

 

 

 

Консультант суду                                                                  О.В. Пилипюк