flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних та якісних характеристик об’єкта дослідження та визначення динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).

Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:

Згідно зі штатним розписом у І півріччі 2017 року кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 26 посади, фактично здійснюють судочинство 19 суддів.

Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається збільшення кримінальних проваджень (+43,59), справ про адміністративні правопорушення (+4,16) та адміністративних справ (+1,26), що надійшли на розгляд суду у І півріччі 2017 року, порівняно з І півріччям 2016 року є зменшення цивільних справ (-7,69%). Структуру та динаміку надходжень, відображають показники наведені в Таблиці №1.

 

 

                                                                                                                                                                Таблиця №1

 

з\п

Вид судочинства

І півріччя

2016 року

І півріччя

2017 року

І півріччя

2017 року % до першого півріччя 2016 року

Темпи приросту (+), зниження (-)

Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в І півріччі

2017 року (%)

 

1.

Кримінальні справи (з урахуванням повернутих ст. 232 КПК України 1960 року та ст. 314 КПК України 2012 року) та матеріали

 

3499

5024

143,59%

+43,59

46,87%

 

2.

 

Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали

3121

2881

92,31%

-7,69

26,87%

 

3.

 

Адміністративні справи і заяви

475

481

101,26%

+1,26

4,48%

 

4.

Справи про адміністративні правопорушення

2240

2333

104,16%

+4,16

21,76%

 

5.

 

Усього

9335

10719

114,83%

+14,83

Х

 

 

Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.

Своїм конституційним правом на звернення до суду у І півріччі 2017 року скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 2881 позовну заяву/скаргу, що на 26,87% менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (3121).

У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом Волинської області у І півріччі 2017 року було розглянуто 2758 справ, у тому числі наказного, позовного та окремого провадження, а у І півріччі 2016 року 3000 справ. (Діаграма №1)

 

 

Діаграма №1

 

 

 

І півріччя 2016 року                                 І півріччя 2017 року

2063 – позовне провадження                    2024 – позовне провадження

132– наказне провадження                       80 – наказне провадження

165 – окреме провадження                       160 – окреме провадження

 

З вищенаведеної Діаграми №1 вбачається зменшення кількості розгляду у порівнянні з І півріччям 2016 року.

У І півріччі 2017 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області розглянуто 80 заяв про видачу судового наказу та 22 заяв про його скасування. Результати розгляду відображено у Таблиці №2

 

                                                                                                                                                              Таблиця №2

 

 

Кількість

заяв, що

надійшли

Розглянуто заяв

Усього

у тому числі

відмовлено

у прийнятті

повернуто

заявнику

Видано

(скасовано)

судових

наказів

Заяви про видачу судового наказу

92

80

10

2

68

Заяви про скасування судового наказу

20

22

3 залишено без розгляду

3

16

 

Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження.

Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів. (Діаграма №2.

  

Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях:

                                               Діаграма №2

 

                                                                                                                                                                                        Таблиця № 3

Категорія справ

Спори про право власності

Спори, що виникають з договорів

Спори про недоговірні зобов'язання

З них:

Спори про спадкове право

Спори, що виникають із житлових правовідносин

Спори, що виникають із земельних правовідносин

Спори, що виникають із сімейних правовідносин

Спори, що виникають із трудових правовідносин

Спори повязані із застосуванням ЗУ "Про захист право споживачів"

 

про відшкодування шкода

І півріччя 2016 року

62

797

98

95

135

81

20

627

33

1

І півріччя 2017 року

60

661

65

57

121

80

22

667

33

1

 

 

З показників Діаграму №2 вбачається, що по усіх категоріях, кількість розглянутих справ, зменшилася порівняно з І півріччям 2016 року.

В порядку окремого провадження, судом у І півріччі 2017 року було розглянуто 136 справ, а у І півріччі 2016 року – 131 справа. Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, що становить – 64 справ окремого провадження (або 47,06 % від загальної кількості).

Відповідно до п.7 ч.3 ст. 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 882 справ позовного провадження та 303 адміністративних справ (КАСУ) – фіксувалися технічними засобами.

У І півріччі 2017 року в Луцькому міськрайонному суді Волинської області перебувало на розгляді 710 адміністративних справ, серед них розглянуто справ 588 справ. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у Діаграмі №3.

   

 

 Діаграма №3

 

 

Звітний період

 

 

Прийнято постанови

Задоволено

 

Повернуто

 

Закрито провадження

 

Залишено без

розгляду

І півріччя 2017 року

433

247

69

5

139

 

 

У І півріччі 2017 року спостерігається збільшення кількості кримінальних проваджень та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом І півріччя 2017 року в Луцький міськрайонний суд Волинської області надійшло 5024 проваджень та матеріалів, а протягом І півріччя 2016 року в провадженні суду перебувало 3499 проваджень та матеріалів.

Протягом І півріччя 2017 року закінчено провадження по 316 кримінальних провадженнях, з них: 236 – з постановленням вироку, по 68 – провадження закрито, застосовано заходів медичного характеру – 4, застосовано заходів виховного характеру – 4, повернуто прокурору – 3.

Результати розгляду відображає Діаграма №4.

 

    Діаграма №4

 

  

 

Звітний період

З постановленням вироку

 

Закрито

провадження

 

Заходи медичного та виховного характеруру

Повернуто

прокурору

 

Направлено для визначення підсудності

І півріччя 2016

року

249

47

2

2

0

І півріччя 2017

року

236

68

8

4

0

 

 

У І півріччі 2017 року на розгляді у Луцькому міськрайонному суді Волинської області знаходилось 3 кримінальних повадження щодо 16 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а у І півріччі 2016 року знаходилось 3 кримінальних провадженнях щодо 18 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи.

За вироками, що набрали і не набрали законної сили у І півріччі 2017 року, було засуджено 242 осіб до різних видів покарання.

Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у Діаграмі №5.

 

 

Діаграма №5

 

 

 

Звітний період

Штраф

 

Громадські роботи

Виправні роботи

Арешт

 

Обмеження волі

 

Позбавлення волі

 

І півріччя 2016 року

53

23

1

13

7

81

І півріччя 2016 року

67

29

0

8

3

65

 

Застосування додаткові міри покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у І півріччі 2017 року можна спостерігати у Діаграмі № 6.

 

 Діаграма №6

 

                            Додаткові міри покарання у І півріччі 2017 року

 

 

 

Звітний період

Конфіскація

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

І півріччя 2017 року

11

5

1

 

 

 З метою запобігання спробам ухилитися від судового розгляду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, Луцьким міськрайонним судом Волинської області у І півріччі 2017 року щодо 86 особи, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту (у І півріччі 2016 року – щодо 41 осіб).

За результатами судового розгляду кримінальних проваджень, звільнено з-під варти протягом І півріччя 2017 року – 2 особи, взято під варту 0 особи (протягом І півріччя 2016 року –звільнено 6, взято під варту – 5 осіб).

З повним фіксуванням судового процесу, за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів, розглянуто 316 кримінальні справи або 100 % від усіх закінчених проваджень.

Від злочинів потерпіло 255 фізичних особи, у тому числі 255 особі завдано матеріальної та моральної шкоди, 31 особам завдано шкоду здоров'ю. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 3млн. 611 тис. 554грн.

Станом на 1 липня 2017 року залишок нерозглянутих справ становить 482 або 9,10% від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) –48 справ.

Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж І півріччя 2017 року (2 тис. 333 матеріалів), то спостерігається їх збільшення в порівнянні з І півріччям 2016 року ( 2 тис. 191 матеріалів).

За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, відносно 468 осіб провадження в справі закрито, що становить 20,06% від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи.

Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття, за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому, в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито.

У звітному періоді було винесено постанов про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП, стосовно 196 осіб або 8,40% від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови.

Упродовж періоду, що аналізується, зменшилось порівняно з І півріччям 2016 року – 51особа, кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП і становить у І півріччі 2017 року 26 осіб.

За результатами судового розгляду справ, до адміністративної відповідальності притягнуто 1 тис. 354 особи, з них:

попереджено 9 (0,67 %), оштрафовано 1138 (84,04%), позбавлено спеціального права 3 особи (0,23%), застосовано адміністративний арешт щодо 57 осіб (4,21%), громадські роботи 147 (10,88%).

Основні адміністративні стягнення, за їх видами відображено у Діаграмі №7.

 

      Діаграма №7

 

Вид стягнення

Попередження

Штраф

Позбавлення спеціального права

Адмін. арешт

Громадські роботи

Оплатне вилучення транспортного засобу

Конфіскація

 

І півріччя

2016 року

27

1212

34

62

207

0

0

І півріччя

2017 року

9

1138

3

57

147

0

0

 

 

 Разом з тим, в І півріччі 2017 року до 45 осіб (І півріччя 2016 року до 26 осіб) було застосовано додаткове адміністративне стягнення у вигляді конфіскації предмета, застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення транспортного засобу у І півріччі 2017 року не було.

Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 3 мил. 091 тис 211 грн., з них 801 тис. 902 грн. сплачено добровільно (25,94 % від суми штрафу, яка накладена).

У І півріччі 2017 року Луцьким міськрайонним судом Волинської області передано на виконання 2 тис. 504 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 70 млн. 432 тис. 087 грн., зокрема:

У звітному періоді видано судом на виконання 944 виконавчих листів про стягнення судового збору на суму 472 тис. 165 грн. та 103 виконавчих документів про інші стягнення на користь держави.

За вироками та рішеннями суду, що набрали законної сили у І півріччі 2017 році, завдано матеріальних збитків на суму 571 тис. 005 грн.. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом, на суму 557 тис. 151 грн., підлягає стягненню –   131 тис. 803 грн.

Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до збільшення кількості по деяких категоріях, а по деяких і зменшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду Волинської області у порівнянні з І півріччям 2016 року.

Робота суду організована та проводиться на належному рівні.

 

 

Начальник відділу інформатизації та

аналітично-статистичної роботи

Луцького міськрайонного суду

Волинської області         О.В. Пилипюк

25.07.2017 року