flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково статистичної роботи суду за 2014 рік

 Аналіз

обліково-статистичної роботи у Луцькому міськрайонному суді Волинської області

за 2014 рік
ПЛАН
 
1. Кадрове забезпечення суду спеціалістами, які займаються первинним обліком і складання звітів про роботу суду.
2. Організація підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за ведення обліково-статистичної роботи.
3. Аналіз виявлених помилок при складанні звітів.
4. Висновки і пропозиції щодо поліпшення роботи.
 
Згідно наказу про розподіл обов’язків між працівниками Луцького міськрайонного суду обов’язки по веденню первинного обліку справ та матеріалів в суді здійснюють старші секретарі суду Митюк М., Регуліч Г., в.о. старшого секретаря суду Лукашевич І.., секретарі суду: Турук І., Палямар Н.А., Камінський Ю., Зелінська О., Заболотька Д., Пилипюк Л., судові розпорядники: Поліщук М., Гайбун Б. Крім того в обов'язки помічників суддів покладено заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу відповідно до Інструкції затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 18.03.2004 № 32/04 (в редакції наказу ДСА України від 22.08.2007 № 87) та картки обліку сум шкоди, згідно Інструкції  ДСА України від 17.02.2005 р. № 21.
Листом ТУ ДСА України у Волинській області від 24.12.2014 року № 2364 було повідомлено про відеосемінар, який було проведено ДП «Інформаційні судові системи» 22.12.2014 року щодо проблемних питань, які виникали під час підготовки до звітного періоду 2014 року та нової версії 3.12 КП «Д-3». За рекомендацією, з відеозаписом семінару були ознайомлені керівник апарату суду, заступник керівника апарату та особи відповідальні за складання статистичної звідності.
26 грудня 2014 року територіальним управлінням Державної судової адміністрації України було проведено відеосемінар у режимі відеоконференцзв’язку між ТУ ДСА України в Волинській області та місцевими загальними судами Волинської області щодо підготовки до річної звітності. Участь у семінарі взяли участь керівники структурних підрозділів та спеціалісти ТУ ДСА у Волинській області. З метою підвищення кваліфікації з складання річної звітності в семінарі взяли участь керівник апарату суду Тимощукт Н.М., заступник керівника апарату Савонік Н.М., консультант з судової статистики Пилипюк О.В., консультант з ведення кадрової роботи Кардаш А.М., головний спеціаліст з інформаційних технологій Бідюк Т.В., інженер ДП ІСС Федчук М.М.. На семінарі першочергово було проінформовано про терміни та порядок подачі статистичної звітності та було обговорено основні моменти судової статистики. Працівники сектору статистики ТУ ДСА в Волинській області наголосили на основних змінах у формах звітності та зауважили основні проблемні аспекти на які необхідно звернути увагу при формуванні звітів.
Для належного ведення первинного обліку судових справи консультантом із судової статистики Луцького міськрайоного суду протягом звітного періоду вживаються усі необхідні заходи з надання практичної та методичної допомоги з використанням усіх роз'яснень та інформаційних листів, які надходять з територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області працівникам апарату суду з приводу правильного кодування інформації у статистичних картках на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу, щодо заповнення картки обліку сум шкоди, з питань реєстрації справ і матеріалів та вірного заповнення обліково-статистичних карток та оформлення судових справ. У своїй роботі консультант із судової статистик керується Інструкції щодо заповнення усіх форм звітності, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, методичними рекомендаціями та роз'яснення ДСА України та ТУ ДСА в Волинській області.
З метою покращення роботи суду, належного виконання своїх посадових обов’язків працівниками Луцького міськрайонного суду Волинської області наказом голови суду від 11.11.2014 року № 60/01-06 на помічників суддів, секретарів судових засідань, старших секретарів та секретарів суду було покладено обов’язок здійснити належне формування документів судочинства в КП «Д-3» та внести інформацію до обліково-статистичних карток до кінця поточного звітного періоду.
При складані звітів консультантом із судової статистики було виявлено ряд недоліків про які було невідкладно повідомлено керівнику апарату та голосу суду. Найтиповішими недоліками є неповне або неправильне заповнення відомостей, передбачених у обліково-статистичних картках. Зокрема, було встановлено, що в окремих обліково-статистичних картках по кримінальних справах було не вірно проставлено відомості про вчинення злочину «організованою групою». Неналежне ведення первинного обліку та неуважність осіб на яких покладено первинний облік заповнення статистичних карток викликало труднощі при складанні статистичної звітності, вплинуло на достовірність показників, які потребували підтвердження або спростування. Окрім цього слід зазначити, що виявлених помилок та недоліків було усунуто та взято на контроль для не допущення повторення даних порушень.
Луцьким міськрайонним судом звіти про стан здійснення правосуддя за 2014 року та підтвердження показників до кожної форми звітів будуть здані до ТУ ДСА України в Волинській області вчасно, згідно графіку прийому державних звітів – 20 січня 2014 року.
Протягом 2014 року судом щоквартально подавався звіт форми 1-ОП "Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ". На адресу територіального управління направлялися інформація про кількість сформованих карток на особу з накопичувальним підсумком відповідно до Наказу ДСА № 169 від 05.12.2013 рокую Щоквартально судом подавався звіт форми 1-Л "Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України".
Станом на 25 травня Луцьким міськрайонним судом було подано звіти форми 2 ВМ «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році станом на 30 травня 2014 року» затверджений Наказом Державної судової адміністрації України 21.03.2014 № 41 та 2 ВП «Звіт про розгляд  місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних із виборами Президента України у 2014 році» затверджений Наказ Державної судової адміністрації України 21.03.2014 № 41.
Станом на 19 липня та 20 жовтня 2014 року Луцьким міськрайонний судом буде подано звіт 1-АМ «Про застосування судами Закону України «Про амністію у 2014 році» від 8 квітня 2014 року.
Станом на 31 жовтня 2014 року Луцьким міськрайонний судом було подано звіти форми 2 ВД «Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних з виборами народних депутатів України у 2014 році станом на 31 жовтня 2014 року».
У підсумку варто зауважити, що значне навантаження у зв'язку із великою кількістю справ та матеріалів, що надходять до суду для розгляду, плинністю кадрів, неуважність окремих працівників стало причиною допущених помилок та недоліків. Також, не малу роль у якості складання звітності відграють чергові оновлення у КП «Д-3». Зокрема, оновлення версії 3.12.2 КП «Д-3» відбувалося 31.12.2014 року. Як відомо у кожному з таких оновлень відбуваються досить суттєві зніми у обліку даних. Зважаючи на стислі терміни подачі звітності та об’єм показників не має можливості достеменно опрацювати усі зміни та доповнення у версії, що стає причиною численних розбіжностей в ході складання звітності. Тому, проведення оновлень КП «Д-3» з початку а не в кінці звітного року вплинуло б на якість звітного процесу.
Для забезпечення достатнього рівня кваліфікації та підвищення професіоналізму працівникам апарату суду вважаємо за необхідне проводити семінарські навчання з помічниками суддів з приводу роботи з обліково-статистичними картками у КП «Д-3» а особливо стосовно заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу та картки обліку сум матеріальних та моральних збитків, завданих злочинами; проводити виробничі навчання. Також працівникам в якості самоосвіти необхідним стати користувачами професійної мережі Феміда. За допомогою якої вони зможуть на вибір скористатися навчальними курсами учбового центру ДП ІСС, який створено з метою забезпечення постійної можливості проведення підвищення кваліфікації працівників судових установ, які працюють з комп’ютерними програмами, створеними Державним підприємством «Інформаційні судові системи».
 
 
Консультант з судової статистики  
Луцького міськрайонного суду                                                                                                           О.В. Пилипюк