flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Аналіз стану наповнення веб-сайту Луцького міськрайонного суду Волинської областіза І півріччя    2016 року

 
Мережа Інтернет надає можливості забезпечити доступність, відкритість та достовірність інформації про діяльність суду, що є основною умовою відкритості правосуддя, зміцнення авторитету судової влади підвищення рівня ефективності та прозорості судової влади.
З метою забезпечення гласності та відкритості діяльності, а також виконання постанови КМУ від 04.01.2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», рішень Ради суддів України, наказу ДСА України від 21.05.2003 року № 186 «Про створення єдиної комп’ютерної мережі судів України та забезпечення централізованого спостереження за потребами місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції», Луцький міськрайонний суд Волинської області здійснює розміщення і систематичне оновлення інформації для громадян на веб – сайті, який функціонує при офіційному веб – порталі «Судова влада України».
Метою аналізу стану наповнення веб-сайту Луцького міськрайонного суду Волинської області є здійснення узагальнення щодо наповнення сайту Луцького міськрайонного суду Волинської області інформаційними матеріалами у І півріччі 2016 року.
Наказом Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.06.2014 № 79/02-05 обов’язок щодо здійснення системного та оперативного оприлюднення інформації про діяльність суду та прийнятті ним рішення на офіційний веб-сторінці, що розташований на веб – порталі «Судова влада України» покладено на заступника керівника апарату Савонік Н.М., а у разі її відсутності на провідного спеціаліста Луцького міськрайонного суду Пилипюк О.В..
Згідно наказу від 16.11.2012 року № 10/01-07 «Про наділення правами технічного адміністрування та про призначення відповідальних осіб з питань адміністрування та постійного оновлення інформації на веб – порталі та веб – сайті Луцького міськрайонного суду» відповідальною особою з питань адміністрування та постійного оновлення інформації на веб – порталі та веб – сайті Луцького міськрайонного суду призначено головного спеціаліста Бідюка Т. В..
Відповідно до наказу Луцького міськрайонного суду Волинської області зі змінами від 09.09.2013 року № 61/02-05, обов’язки у частині організації в установленому порядку доступу до публічної інформації, якою володіє Луцький міськрайонний суд Волинської області, покладено на керівника апарату суду Тимощук Н. М..
Наказом Державної судової адміністрації України від 17.02. 2014 року № 30 «Про організаційне забезпечення функціонування веб – порталу «Судова влада України» було затверджено нову структуру веб – сторінки судів.
Станом на 30.06.2016 року веб – сайт Луцького міськрайонного суду Волинської області складається з таких розділів:
Зверху в центрі
1.     Загальний банер веб-порталу
Ліва сторона
2.     Загальний банер веб-порталу
3.     Назва суду
4.     Рішення суду внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень
5.     Форма для електронного інформаційного запиту на отримання публічної інформації (загальний банер веб-порталу)
6.     До відому громадян
7.     Компетенція та нормативно-правові засади діяльності
8.     Інформація про місцезнаходження суду
9.     Інформація про керівництво суду
10.Списки суддів
11.Структура суду
12.Народні засідателі
13.Присяжні
14. Розклад роботи суду, графіки прийому громадян
15. Правила внутрішнього трудового розпорядку
16. Інформація про вакансії в апараті суду
17.Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачами інформації в суді
18. Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію
19. Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації,
20.Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду
21.Фотогалерея
22. Cписок справ, призначених до розгляду
23.Списки апеляційних скарг з 21.07.2014 року
24.Список автопризначених справ, що надійшли вперше (з 21.07.2014 року)
25.Новини
26.Інформація про діяльність суду
27.Зразки заяв
28.Реквізити для сплати судового збору при зверненні до суду, в тому числі при подачі апеляційної та касаційної скарги, реквізити для оплати штрафів, внесення на депозитний рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу у виді застави
29.Показники діяльності суду за півріччя та рік
30.Статистичні дані
31.Доступ до публічної інформації
32.Засади використання автоматизованої системи документообігу Луцького міськрайонного суду Волинської області
33.Інформація про нормативно – правові засади діяльності Суду
34.Виконання вимог Закону України «Про очищення влади»
35.Кількість відвідувань
36.Загальний банер веб-порталу
Права сторона
1.      Загальний банер веб-порталу
2.      Контактна інформація суду
3.      Розклад роботи суду
4.      Загальний банер веб-порталу
Варто зауважити, що ґрунтовні зміни у структурному та інформаційному наповненні веб – сайту суду відбулися у 2014 році, було суттєво змінено назви окремих категорій, загальний банер та саму структуру. Тому, у І півріччя 2016 році особливих змін у вигляді та назві окремих категорій не відбулося. Водночас, веб – сайт постійно оновлюється інформаційними новинами щодо проведення навчань з підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату суду, відеоконференцій, спільних семінарів, тренінгів та інше. Протягом І півріччя 2016 року веб – сайт наповнювався в повному обсязі інформаційними матеріалами, які на момент проведення аналізу своєї актуальності не втратили і відповідають дійсності.
Такі категорії як: «Списки справ призначених до розгляду», «Списки апеляційних скарг», «Новини» оновлюються постійно. Також, по закінченню звітного періоду, категорії: «Показники діяльності суду за півріччя та рік» та «Статистичні дані» будуть наповнені відповідною інформацією. Категорія «Виконання вимог Закону України «Про очищення влади»» своєчасно оновлюється інформацією про початок перевірки суддів, державних службовців та кандидатів на посаду державних службовців.
Загальна кількість публікацій, які були висвітлені на веб – сайті Луцького міськрайонного суду за І півріччя 2016 року становить – 69. Спостерігається значне покращення та вдосконалення інформаційного наповнення та категоріального поділу сайту в порівнянні із попередніми звітними періодами.
Відповідальними особами протягом І півріччя 2016 року у повному обсязі було здійснено роботу щодо належного наповнення веб – сайту та оновлення окремих категорій. Також у зв’язку із затвердженням єдиної структури веб – сторінки суду та регламенту інформаційного її наповнення на веб – порталі «Судова влада України», працівниками апарату суду, відповідальними особами за підготовку інформації для розміщення на веб – сайті протягом І півріччя 2016 року було здійснено усі необхідні заходи для якісної і своєчасної підготовки достовірної та змістовної інформації, що подається для розміщення та приведення сайту суду у відповідність до вищезазначеного наказу ДСА України.
Висновки:
У Луцькому міськрайонному суді Волинської області на належному рівні організовано роботу по наповненню веб – сайту, оперативно забезпечується розміщення інформації та водночас контролюється даний напрямок роботи. Усі інформаційні матеріали публікуються державною мовою та є доступними для користувачів у повному обсязі, а усі показники є змістовними та достовірними. На сайті здійснюється систематичне оновлення та вдосконалення існуючої інформації.
Для підвищення рівня якості веб – сайту Луцького міськрайонного суду Волинської області необхідно надалі забезпечувати розміщення оновленої інформації, для належного інформування громадян про діяльність суду.
 
 
Провідний спеціаліст
Луцького міськрайонного суду
Волинської області Пилипюк О.В.
26.07.2016 року