flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналізстану здійснення правосуддя за 2014 рік

 Аналіз стану здійснення правосуддя

Луцького міськрайонного суду за 2014 рік в
порівнянні з 2013 роком.
 
Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).
           
            Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:
 
Згідно зі штатним розписом у 2014 році кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 26 посади.
Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається збільшення (кримінальних справ) кількості справ та матеріалів +7,31%), що надійшли на розгляд суду у 2014 році, порівняно з 2013 роком та явне зменшення адміністративних справ (-15,31%) та цивільних справ (-10,54%) у порівнянні з 2013 роком. Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в таблиці 1.
                                                                                                          Таблиця №1
з\п
Вид судочинства
 
2013 рік
 
2014 рік
2013 рік % до 2014 року
 
 
Темпи приросту (+), зниження (-)
Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в першому півріччі
2013 року (%)
1.
Кримінальні справи (з урахуванням повернутих ст. 232 КПК України 1960 року та ст. 314 КПК України 2012 року) та матеріали
 
6317
 
6776
 
107,31
 
+7,31
 
30,81
2.
 
Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали
 
11319
 
10126
 
89,46
 
-10,54
 
46,05
 
3.
 
Адміністративні справи і заяви
 
1019
 
863
 
84,69
 
-15,31
 
3,92
 
4.
Справи про адміністративні правопорушення
 
4814
 
4221
 
87,68
 
-12,32
 
19,19
 
5.
 
Усього
 
23465
 
21986
 
93,62
 
-6,38
Х
 
Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.
Своїм конституційним правом на звернення до суду у 2014 році скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 10126 позовних заяв, скарг, що на 10,54 % менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (11319). Зокрема, збільшилась кількість позовів що виникають із договорів, спорів, що виникають з трудових правовідносин та інш..
У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом у 2014 році було розглянуто 6899 справ, у тому числі наказного, позовного та окремого провадження, а у 2013 року 7068 справ (діаграма 1)
                                                                                                                      Діаграма №1
 
 
       2013 рік                                                                         2014 рік
4285 – позовне провадження                            4634 -             позовне провадження
     2522– наказне провадження                              2009 - наказне провадження
261 – окреме провадження                                265 - окреме провадження
 
З вищенаведеної діаграми (№1) вбачається, що збільшилася кількість позовного провадження в порівнянні з минулим півріччям, однак на 513 справ зменшилася кількість розгляду справ наказного та на 5 справ окремого провадження.
У І півріччі 2014 року Луцьким міськрайонним судом розглянуто 2624 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 166 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у таблиці №2
                                                                                                         
                                                                                                        Таблиця №2
 
 
 
Кількість
заяв, що
надійшли
Розглянуто заяв
Усього
у тому числі
відмовлено
у прийнятті
повернуто
заявнику
Видано
(скасовано)
судовий
наказ
Заяви про видачу судового наказу
2103
2087
75
3
2009
Заяви про скасування судового наказу
192
182
  8 залишено без розгляду
4
169
Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду.
Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів (Діаграма №2).
Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях
                                               Діаграма №2
 
 
Категорія справи
 
Власність
 
 
Договори
 
 
Спори
 
 
Шкода
 
 
Спадкове
 
 
Житлове
 
 
Земельне
 
 
Сімейне
 
 
Трудове
 
Захист прав споживачів
2013 рік
204
1873
195
175
274
207
66
1418
79
42
2014 рік
127
2357
204
122
256
160
57
1409
83
15
Аналізуючи діаграму №2 можна сказати, що по усіх категоріях кількість розгляду справ зменшилася порівняно з 2013 роком. Збільшилась тільки кількість розглянутих позовів про: спори що виникають з договорів та трудові спори.
В порядку окремого провадження судом в 2014 роцібуло розглянуто 262 справ (в 2013 року – 254 справа). Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 135 справ (або 51,5 % від загальної кількості).
Відповідно до п.7 ч.3 ст 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 1499 справ по позовному провадженню та 229 справи по КАСу фіксувалися технічними засобами.
У 2014 рокці до Луцькому міськрайонному суді перебувало на розгляді 651 адміністративних справ, серед них закінчено 567 провадження по справах. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у діаграмі №3
 
    Діаграма №3
 
 
2014 рік
З прийняттям постанови
567
Задоволено
378
Передано в ін. суди
0
 
Із закриттям провадження
5
 
Залишено без розгляду
69
 
У 2014 році спостерігається тенденція до збільшення кількості кримінальних справ (з урахуванням ст. 232 КПК України 1960 р. та ст. 314 КПК України 2012 р.) та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом І півріччя 2014 року в Луцький міськрайонний суд Волинської області надійшло 6776 справа, а протягом 2013 року в провадженні суду перебувало 6317 справ.
Протягом 2014 року закінчено провадження по 775 кримінальних справах, з них: 640 – з постановленням вироку, по 100 – провадження закрито, застосовано заходів медичного характеру – 8, застосовано заходів виховного характеру – 2, справ повернутих на додаткове (досудове) розслідування при попередньому розгляді справи та під час судового розгляду – 1, та 8 – повернуто прокурору
Результати розгляду відображає діаграма №4
  
Діаграма №4
 
 
2014 рік
З постановленням вироку
640
Закриття
 
 
100
Заходи медичного та виховного х-ру
10
Повернуто на ДОС
 
1
Повернено прокурору
 
8
Направлено за підсудністю
0
У 2014 році на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходилось 2 кримінальних справ щодо 18 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в І півріччі 2013року знаходилось 10 кримінальних справ щодо 31 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи. 1 справи розглянуто, з яких 1 з постановленням вироку. 3 особи засуджено, визнано вчинення злочину в складі організованої злочинної групи відносно 3 осіб.
За вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2014 році було засуджено 834 осіб до різних видів покарання.
Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі №5.
  Діаграма №5
 
2014 рік
Штраф
 
117
Громадські роботи
85
Виправні роботи
 
3
Арешт
28
Обмеження волі
 
15
Позбавлення волі
 
141
Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у 2014 році можна спостерігати у діаграмі № 6
 
 
 
Діаграма №6
 
Додаткові міри покарання в 2014 році      
 
Види додаткових покарань
Конфіскація
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Штраф
Перше півріччя 2013 року
23
19
4
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, Луцьким міськрайонним судом у 2014 році щодо 101 особи обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту (у  2013 році – щодо 87 осіб).
За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом 2014 року – 3 особи, взято під варту 20 особи (протягом 2013 року –звільнено 4, взято під варту – 44 осіб).
З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 759 кримінальні провадження або 100 % від усіх закінчених кримінальних проваджень.
Від злочинів потерпіло 717 фізичних особи, у тому числі 572 особі завдано матеріальної та моральної шкоди, 144 особам завдано шкоду здоров'ю, 1 осіб загинуло. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 6559 тис. 855 грн..
Станом на 31 грудня 2014 року залишок нерозглянутих справ становить 116 або 13,3 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) – 11 справ.
На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення ухвали (постанови), в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених окремих ухвал (постанов) у 2013 році в порівнянні з 2014 роком, можна спостерігати у таблиці №3.
 
                                                                                                    Таблиця №3
 
Винесено окремих ухвал
 
Усього
у тому числі
Кримінальні та адмін. правопорушення
цивільні
адміністративні
2013 рік
 
26
18
4
2
2014 рік
12
6
5
1
Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж 2014 року (4 тис. 171 матеріалів), то спостерігається їх не  значне зменшення в порівнянні з 2013 роком ( 4 тис. 731 матеріалів).
За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 561 осіб провадження в справі закрито, що становить 13,92 % від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи.
Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито. У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 150 осіб або 3,72 % від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.
Упродовж періоду, що аналізується, зменшилось порівняно з 2013 роком (щодо 171 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить у 2014 році 141 осіб.
За результатами судового розгляду справ до адміністративної відповідальності притягнуто 4 тис. 29 особи, з них 118 (2,92 % попереджено, оштрафовано 1455 (71,75%), позбавлено спеціального права 141 осіб (3,49%), застосовано адміністративний арешт щодо 113 осіб (2,80%), громадські роботи – 62 (1,53% ).
Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає діаграма №7.
                                                                                                
 
                                                                                            Діаграма №7
Вид стягнення
Попередження
Штраф
Позбавлення спеціального права
Адмін. арешт
Громадські роботи
Оплатне вилучення транспортного засобу
Конфіскація
 
І
півріччя 2014 року
118
2891
141
113
62
0
0
 
Разом з  тим в 2014 році до 93 ( 2013 р. – до 144 осіб) особи було накладено додаткове адмінстягнення у вигляді конфіскації предмета та - 3 застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення предмету засобу у 2014 році.
Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 3 мил. 581 тис 192 грн., з них 1 мил. 580 тис. 374  грн. сплачено добровільно (44,12 % від суми штрафу, яка накладена).
                У 2014 року Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 4 тис. 787 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 335 млн. 224 тис. 203 грн., зокрема:
·        39 виконавчих листи на суму 20 млн. 590 тис. 497 грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
·        29 виконавчий лист про конфіскацію майна засуджених;
·        28 виконавчих листи на суму 475 тис. 555 грн. про адміністративні правопорушення;
·        20 виконавчих листи на суму 253 тис. 742 грн. щодо трудових спорів;
·        320 виконавчих листи про стягнення аліментів;
·        33 виконавчих листів на суму 44 тис. 904 грн. в адміністративних справах.
У звітному періоді видано судом на виконання документів про стягнення судового збору 680 виконавчих листів на суму 366 тис.004 грн. та 243 виконавчих документів про інші стягнення на користь держави.
За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у 2014 році, визначено моральну шкоду, заподіяну розкраданням чи іншими злочинами в розмірі 915 тис. 143 грн., матеріальних збитків на суму 198 млн. 020 тис. 87 грн.. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 19 млн.  780 тис. 621 грн., підлягає стягненню – 18 млн. 832 тис.850 грн.
Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до збільшення кількості  по деяких категоріях, а по деяких і зменшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду по відношенню до 2013 року.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилась оперативність розгляду кримінальних справ. Покращилась якість розгляду цивільних справ. Робота суду організована та проводиться на належному рівні.
 
 
 
 
Консультант із судової статистики                                                                 О.В. Пилипюк