flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Аналіз стану здійснення правосуддя

Луцького міськрайонного суду за перше півріччя 2012 року в

порівнянні з першим півріччям 2011 року.
 
Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).
           
            Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:
 
Згідно зі штатним розписом у першому півріччі 2012 року кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 24 посади.
Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається зменшення (кримінальних справ) кількості справ та матеріалів (-16,65%), що надійшли на розгляд суду у першому півріччі 2011 року, порівняно з першим півріччям 2012 року. Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в таблиці 1.
 
 
                                                                                                          Таблиця №1
 
з\п
 
 
Перше півріччя
2011 року
 
Перше півріччя
2012 року
 
Перше півріччя
2011 року % до першого півріччя 2012року
 
 
Темпи приросту (+), зниження (-)
Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в першому півріччі
2012 року (%)
1.
Кримінальні справи (з урахуванням повернутих 232 КПК України) та матеріали
 
3116
 
2599
 
83,4
 
-16,60
 
22,7
2.
 
Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали
 
6933
 
5673
 
81,82
 
-18,18
 
49,57
 
3.
 
Адміністративні справи і заяви
 
8032
 
807
 
0,100
 
-99,9
 
7,05
 
4.
Справи про адміністративні правопорушення
 
3553
 
2366
 
66,59
 
-33,41
 
20,68
 
5.
 
Усього
 
21634
 
11445
 
52,9
 
-47,1
Х
 
 
Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в України визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.
Своїм конституційним правом на звернення до суду у першому півріччі 2012 року скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 5673 позовних заяв, скарг, що на 18,18 % менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (6933). Зокрема, зменшилась кількість позовів що виникають із договорів, спорів, що виникають з трудових правовідносин.
 
У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом у першому півріччі 2012 року було розглянуто 5673 справ, у тому числі наказного, позовного та окремого провадження, а у першому півріччі 2011 року 6933 справ (діаграма 1)
 
 Діаграма №1
 
 
 
      І півріччя 2012 року                                           І півріччя 2011 року
 
3496 – позовне провадження                            4716 - позовне провадження
1082– наказне провадження                              1236 - наказне провадження
232 – окреме провадження                                225 - окреме провадження
 
 
З вищенаведеної діаграми (№1) вбачається, що зменшилась кількість заяв наказного та позовного провадження в порівнянні з минулим півріччям, однак на 7 справ збільшилась кількість справ окремого провадження.
У І півріччі 2012 року Луцьким міськрайонним судом розглянуто 989 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 42 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у таблиці №2
 
                                                                                                         
                                                                                                        Таблиця №2
 
 
Кількість
заяв, що
надійшли
Розглянуто заяв
Усього
у тому числі
відмовлено
у прийнятті
повернуто
заявнику
Видано
(скасовано)
судовий
наказ
Заяви про видачу судового наказу
1040
989
23
7
959
Заяви про скасування судового наказу
42
42
2 та 2 залишено без розгляду)
 
38
 
Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду.
 
 Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів (Діаграма №2).
 
 
 Розгляд судами справ позовного провадження по категоріях
 
Діаграма №2
 
 
 
 
Категорія справи
 
Власність
 
 
Договори
 
 
Спори
 
 
Шкода
 
 
Спадкове
 
 
Житлове
 
 
Земельне
 
 
Сімейне
 
 
Трудове
 
Захист прав споживачів
І півріччя 2012 року
130
931
88
88
202
126
51
746
52
21
І півріччя 2011 року
141
 
1655
 
61
 
61
 
177
 
99
 
40
 
647
 
61
 
2
 
 
Аналізуючи діаграму №2 можна сказати, що по деяких категоріях кількість справ збільшилася, а по деяких зменшилася порівняно з І півріччям 2011 року. Наприклад, збільшилась кількість позовів про право визнання права власності в порядку спадкування, щодо спорів які виникають із житлових, сімейних правовідносин. Однак зменшилась кількість позовів що виникають із договорів, спорів, що виникають з трудових правовідносин.
 
В порядку окремого провадження судом в І півріччі 2012 року було розглянуто 151 справи (в І півріччі 2011 року – 181 справи). Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 60 справ (або 39,7% від загальної кількості).
 
 
 
Відповідно до п.7 ч.3 ст 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 1307 справ по позовному провадженню та 369 справ по КАСу фіксувалися технічними засобами.
 
 
У  І півріччі 2012 року до Луцького міськрайонного суду надійшло 587  адміністративних справ, серед них закінчено 479 проваджень по справах. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у діаграмі №3.                                                                                    
                                                                                
 Діаграма №3
 
 
 
 
І півріччя 2012 року
З прийняттям постанови
347
Задоволено
190
Передано в ін. суди
0
 
Із закриттям провадження
3
 
Залишено без розгляду
129
 
 
 
 
У І півріччі 2012 року спостерігається тенденція до зменшення кількості кримінальних справ (з урахуванням ст. 232 КПК) та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом І півріччя 2012 року в  Луцький міськрайонний суд Волинської області  надійшло 2599 справ, а протягом І півріччя 2009 року в провадженні суду перебувало 3116 справ.
Протягом І півріччя 2012 року закінчено провадження по 496 кримінальних справах, з них: 427 – з постановленням вироку, по 57 – провадження закрито, застосовано заходів медичного характеру - 1, справ повернутих на додаткове (досудове) розслідування при попередньому  розгляді справи та під час судового розгляду - 9, направлено за підсудністю 2 справи.
 
Результати розгляду відображає діаграма №5
 
 
Діаграма №4
 
 
І півріччя 2012 року
З постановленням вироку
427
Закриття
57
Заходи медичного х-ру
1
Повернуто на ДОС
9
Направлено за підсудністю
2
 
 
У І півріччі 2012 року на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходилось 7 кримінальних справ  щодо 17 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в І півріччі 2011 року знаходилось 16 кримінальних справ щодо 54 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи. 4 справи розглянуто, з яких 3 з постановленням вироку та 1 повернута на додаткове (досудове) розслідування під час судового розгляду. 8 осіб засуджено, але визнано вчинення злочину в складі організованої злочинної групи відносно 2 осіб.
 
За вироками, що набрали і не набрали законної сили у першому півріччі 2012 року, було засуджено 520 осіб до різних видів покарання.
Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі №5.
                                                                       
                                                                                                   
  Діаграма №5
 
 
 
 
 
І півріччя 2012 року
Штраф
 
45
Громадські роботи
54
Виправні роботи
 
0
Арешт
 
30
Обмеження волі
 
10
Позбавлення волі
 
170
 
 
 
Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у першому півріччі 2012 року можна спостерігати у діаграмі
 № 6
 
           Діаграма №6
 
 
 
Види додаткових покарань
Конфіскація
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Перше півріччя 2009 року
39
21
1
 
 
 
 
 
 
 
З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, як це передбачено ст.148 КПК України, Луцьким міськрайонним судом у І півріччі 2012 року щодо 116 осіб обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту (у І півріччі 2011 року – щодо 160 осіб).
За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом І півріччя 2012 року - 4 осіб, взято під варту 28 осіб (протягом І півріччя 2011 року –звільнено 5, взято під варту – 30 осіб).
З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 24 кримінальні справи або 4,8% від усіх закінчених проваджень.
Від злочинів потерпіло 833 фізичних осіб, у тому числі 550 особам завдано матеріальної та моральної шкоди, 259 особам завдано шкоду здоров'ю, 24 особи загинуло. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 1 млн. 813 тис. 515 грн..
Станом на 1 липня 2012 року залишок нерозглянутих справ становить 156, або 23,9 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) – 9 справ.
На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення постанови, в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених окремих ухвал (постанов) у І півріччі 2012 року в порівнянні з І півріччям 2011 року, можна спостерігати у таблиці №3.
 
                                                                                                    Таблиця №3
 
Винесено окремих ухвал
 
Усього
у тому числі
кримінальні
цивільні
адміністративні
І півріччя 2012 року
40
34
5
1
І півріччя 2011року
42
42
0
0
 
Із загальної кількості винесених ухвал судом у звітному періоді лише по 22 окремих ухвалах надійшло повідомлення про вжиті заходи щодо них.
 
Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж І півріччя 2012 року (2 тис. 366 матеріалів), то спостерігається їх не  значне зменшення в порівнянні з І півріччям 2011 року ( 3 тис. 553 матеріали).
 
За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 404 (18,3% від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи) осіб провадження в справі закрито.
 
Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито. У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 159 осіб або 39,3% від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.      
                             
Упродовж періоду, що аналізується, збільшилось порівняно з І півріччям 2011 року (щодо 87 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить у І півріччі 2012 року 111 осіб.
 
За результатами судового розгляду справ до адміністративної відповідальності притягнуто 1 тис. 693 особи, з них 127 (7,5%) попереджено, оштрафовано 1235 (72,94%), позбавлено спеціального права 73 осіб (4,4%), застосовано адміністративний арешт щодо 69 осіб (4%), громадські роботи – 189 (11,16% ), конфіскація грошей (предметів) – 0.
Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає діаграма №7.
                                                                                                
 
 
  Діаграма №7
 
 
 
Вид стягнення
Попередження
Штраф
Позбавлення спеціального права
Адмін. арешт
Громадські роботи
Оплатне вилучення транспортного засобу
Конфіскація
 
Перше півріччя 2012 року
127
1235
73
69
189
0
0
 
 
 
Разом з  тим в І півріччі 2012 року до 52 (2011 р. – до 69 осіб) осіб було накладено додаткове адмінстягнення  у вигляді конфіскації предмета, а щодо застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення транспортного засобу у І півріччі 2012 року не було.
 
Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 767 тис 893 грн., з них 328 тис. 972 грн. сплачено добровільно (43% від суми штрафу, яка накладена).
 
                У І півріччі 2012 року Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 4 тис. 137 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 1 млн. 786 тис. 598 грн., зокрема:
·         137 виконавчих листи на суму 1млн. 021 тис. 596 грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
·         31 виконавчий лист про конфіскацію майна засуджених;
·         2208 виконавчих листи на суму 438 тис. 921 грн. про адміністративні правопорушення;
·         виконавчих листи на суму 47 тис. 555 грн. щодо трудових спорів;
·         197 виконавчих листи про стягнення аліментів;
·         235 виконавчих листів на суму 61 тис. 406 грн. в адміністративних справах.
 
          У звітному періоді видано судом на виконання документів про стягнення судового збору 918 виконавчих листів на суму 173 тис. 090 грн. та 403 виконавчих документів про інші стягнення на користь держави на суму 44 тис. 030 грн..
 
                За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у І півріччі 2010 році, визначено моральну шкоду, заподіяну розкраданням чи іншими злочинами в розмірі 1 тис. грн., матеріальних збитків на суму 907 тис. 996 грн.. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 534 тис. 776 грн., підлягає стягненню – 265 тис. 146 грн..
 
                Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до збільшення кількості  по деяких категоріях, а по деяких і зменшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду по відношенню до І півріччя 2011 року.
                Порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилась оперативність розгляду кримінальних справ. Покращилась якість розгляду цивільних справ.
                Робота суду організована та проводиться на належному рівні.
 
 
 
 
Консультант суду                                                                                                        Т.В. Потапчук