flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Аналіз стану здійснення правосуддя

Луцького міськрайонного суду за І півріччя 2014 року в

порівнянні з І півріччям 2013 року.
 
Метою статистичного аналізу є порівняння кількісних характеристик об’єкта дослідження та виявлення тенденцій змін динаміки статистичних показників (наприклад, збільшення або зменшення кількості розглянутих справ).
           
            Головними аспектами проведення даного аналізу виступають:
 
Згідно зі штатним розписом у першому півріччі 2014 року кількість суддів в Луцькому міськрайонному суді становить 24 посади.
Аналізуючи дані звітного періоду, спостерігається збільшення (кримінальних справ) кількості справ та матеріалів +11,4%), що надійшли на розгляд суду у І півріччі 2014 року, порівняно з І півріччям 2013 року та явне зменшення адміністративних справ (-17,7%) у порівнянні з І півріччям 2013 року. Структуру та динаміку цих надходжень відображають показники наведені в таблиці 1.
                                                                                                          Таблиця №1
з\п
Вид судочинства
 
Перше півріччя
2012 року
 
Перше півріччя
2013 року
 
Перше півріччя
2012 року % до першого півріччя 2013року
 
 
Темпи приросту (+), зниження (-)
Питома вага надходження в загальній кількості справ і матеріалів, що надійшли до суду в першому півріччі
2013 року (%)
1.
Кримінальні справи (з урахуванням повернутих ст. 232 КПК України 1960 року та ст. 314 КПК України 2012 року) та матеріали
 
3091
 
3446
 
111,48
 
+11,4
 
33,9
2.
 
Цивільні справи, позовні заяви (заяви), скарги та матеріали
 
4938
 
4109
 
83,21
 
-16,7
 
40,5
 
3.
 
Адміністративні справи і заяви
 
518
 
426
 
82,24
 
-17,7
 
4,2
 
4.
Справи про адміністративні правопорушення
 
2330
 
2162
 
92,79
 
-7,21
 
21,3
 
5.
 
Усього
 
10877
 
10143
 
93,25
 
-6,75
Х
 
Правова держава характеризується не тільки недопущенням порушень законодавства, прав і свобод людини, але й створенням відповідних гарантій для відновлення цих прав. Кожен громадянин нашої держави має відчути себе під захистом держави. Згідно зі статтею 8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Кожній людині гарантовано право звернутися до суду для захисту своїх прав та свобод.
Своїм конституційним правом на звернення до суду у першому півріччі 2014 року скористалися громадяни та юридичні особи, які подали 4109 позовних заяв, скарг, що на 16,7 % менше в порівнянні з аналогічним минулим періодом (4938). Зокрема, збільшилась кількість позовів що виникають із договорів, спорів, що виникають з трудових правовідносин та інш..
У порядку цивільного судочинства Луцьким міськрайонним судом у першому півріччі 2014 року було розглянуто 3791 справ, у тому числі наказного, позовного та окремого провадження, а у першому півріччі 2013 року 3334 справ (діаграма 1)
Діаграма №1
 
 
        І півріччя 2013 року                                        І півріччя 2014 року
2128 – позовне провадження                            2310 - позовне провадження
     1127– наказне провадження                             911 - наказне провадження
118 – окреме провадження                                147 - окреме провадження
 
З вищенаведеної діаграми (№1) вбачається, що збільшилася кількість розгляду справ окремого та позовного провадження в порівнянні з минулим півріччям, однак на 29 справ зменшилася кількість розгляду справ наказного провадження.
У І півріччі 2014 року Луцьким міськрайонним судом розглянуто 833 заяв від стягувачів про видачу судового наказу та 65 заяв про його скасування. Результати розгляду спостерігаються у таблиці №2
                                                                                                         
                                                                                                        Таблиця №2
 
 
Кількість
заяв, що
надійшли
Розглянуто заяв
Усього
у тому числі
відмовлено
у прийнятті
повернуто
заявнику
Видано
(скасовано)
судовий
наказ
Заяви про видачу судового наказу
956
883
42
1
840
Заяви про скасування судового наказу
72
65
  2 залишено без розгляду
60
59
Не зважаючи на те, що заяви про видачу судового наказу є спрощеною формою стягнення грошових коштів з боржника або витребування майна у порядку, передбаченому ЦПК України, переважна більшість цивільних справ вирішується у порядку позовного провадження, що встановлює найбільш широкі правила судового розгляду.
Серед розглянутих справ позовного провадження найбільшу кількість становлять справи, що виникають із спорів пов’язаних з спадковим правом, сімейних правовідносин та спорів, що виникають з договорів (Діаграма №2).
Розгляд судами справ позовного провадження по категорія
 
Діаграма №2
 
 
Категорія справи
 
Власність
 
 
Договори
 
 
Спори
 
 
Шкода
 
 
Спадкове
 
 
Житлове
 
 
Земельне
 
 
Сімейне
 
 
Трудове
 
Захист прав споживачів
І півріччя 2013 року
113
 
925
 
82
 
82
 
126
 
115
 
32
 
627
 
33
 
22
 
І півріччя 2014 року
72
936
100
69
120
72
26
639
39
12
Аналізуючи діаграму №2 можна сказати, що по усіх категоріях кількість розгляду справ зменшилася порівняно з І півріччям 2013 року. Збільшилась тільки кількість розглянутих позовів про: спори що виникають з договорі, сімейні та трудові спори.
В порядку окремого провадження судом в І півріччі 2014 року було розглянуто 132 справ (в І півріччі 2013 року – 118 справа). Переважну більшість даної категорії справ складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення та становить – 77 справ (або 58,3 % від загальної кількості).
Відповідно до п.7 ч.3 ст 128 Конституції України однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Так, 679 справ по позовному провадженню та 115 справи по КАСу фіксувалися технічними засобами.
У  І півріччі 2014 року дов Луцькому міськрайонному суді перебувало на розгляді 290 адміністративних справ, серед них закінчено 331 провадження по справах. Результати розгляду даної категорії справ можна спостерігати у діаграмі №3
 
Діаграма №3
 
 
І півріччя 2013 року
З прийняттям постанови
290
Задоволено
181
Передано в ін. суди
0
 
Із закриттям провадження
5
 
Залишено без розгляду
36
 
У І півріччі 2014 року спостерігається тенденція до збільшення кількості кримінальних справ (з урахуванням ст. 232 КПК України 1960 р. та ст. 314 КПК України 2012 р.) та матеріалів, що знаходилися на розгляді в суді: протягом І півріччя 2014 року в Луцький міськрайонний суд Волинської області надійшло 3446 справа, а протягом І півріччя 2013 року в провадженні суду перебувало 3091справ.
Протягом І півріччя 2014 року закінчено провадження по 336 кримінальних справах, з них: 295 – з постановленням вироку, по 32 – провадження закрито, застосовано заходів медичного характеру – 1, застосовано заходів виховного характеру – 3, справ повернутих на додаткове (досудове) розслідування при попередньому  розгляді справи та під час судового розгляду – 1.
Результати розгляду відображає діаграма №4
 
Діаграма №4
 
 
І півріччя 2014
 
року
З постановленням вироку
295
Закриття
 
 
32
Заходи медичного та виховного х-ру
3
Повернуто на ДОС
 
1
Повернено прокурору
 
5
Направлено за підсудністю
0
У І півріччі 2014 року на розгляді у Луцькому міськрайонному суді знаходилось 3 кримінальних справ  щодо 11 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої злочинної групи, а в І півріччі 2013року знаходилось 5 кримінальних справ щодо 15 осіб у яких злочини вчинено в складі організованої групи. 1 справи розглянуто, з яких 1 з постановленням вироку. 3 особи засуджено, визнано вчинення злочину в складі організованої злочинної групи відносно 3 осіб.
За вироками, що набрали і не набрали законної сили у першому півріччі 2014 року, було засуджено 494 осіб до різних видів покарання.
Застосування основних видів покарання до засуджених осіб відображено у діаграмі №5.
Діаграма №5
 
І півріччя 2013 року
Штраф
 
67
Громадські роботи
37
Виправні роботи
 
2
Арешт
13
Обмеження волі
 
7
Позбавлення волі
 
52
Застосування додаткових мір покарання до засуджених осіб, за вироками, що набрали і не набрали законної сили у першому півріччі 2014року можна спостерігати у діаграмі № 6
 
          Діаграма №6
         
 
 
Додаткові міри покарання в І півріччі 2014 року
                                                        
 
Види додаткових покарань
Конфіскація
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
Штраф
Перше півріччя 2013 року
6
3
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З метою запобігти спробам ухилитися від суду, перешкоджати встановленню істини по справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання судових рішень, Луцьким міськрайонним судом у І півріччі 2014 року щодо 62 особи обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту (у І півріччі 2013 року – щодо 53 осіб).
За результатами судового розгляду кримінальних справ звільнено з-під варти протягом І півріччя 2013 року – 2 особи, взято під варту 11 особи (протягом І півріччя 2013 року –звільнено 2, взято під варту – 24осіб).
З повним фіксуванням судового процесу за допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів розглянуто 338 кримінальні справи або 97,9 % від усіх закінчених проваджень.
Від злочинів потерпіло 284 фізичних особи, у тому числі 217 особі завдано матеріальної та моральної шкоди, 65 особам завдано шкоду здоров'ю, 6 осіб загинуло. Розмір матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам становить 1538 тис. 907 грн..
Станом на 1 липня 2014 року залишок нерозглянутих справ становить 307 або 8,5 % від загального числа тих справ, що перебували на розгляді у суді упродовж звітного пероду. З них не розглянуті в термін понад 6 місяців (без урахування справ, провадження яких зупинено) – 17 справ.
На суд покладаються обов'язки по усуненню причин та умов, що сприяють скоєнню злочину, але разом з тим, при розгляді справи можуть стати відомими відомості про наявність таких умов і причин, а також фактів порушення закону посадовими особами та іншими особами. Це дає підставу суду для винесення ухвали (постанови), в якій звертається увага державних органів, суспільних організацій або посадових осіб на встановлення по справі фактів порушення закону, причини та умови, що сприяли скоєнню злочину та потребують прийняття відповідних заходів. Згідно з КПК України суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову). Разом з тим, підставою для винесення даних ухвал (постанов) також є виявлені судом порушення прав громадян та інших порушень закону, допущених при проведенні дізнання, досудового слідства або при розгляді справи вищестоящим судом. Суд за матеріалами судового розгляду та вказаних вище випадків вправі винести окрему ухвалу (постанову), якщо визнає це за необхідне. Кількість винесених окремих ухвал (постанов) у І півріччі 2013 року в порівнянні з І півріччям 2014 року, можна спостерігати у таблиці №3.
 
                                                                                                    Таблиця №3
 
Винесено окремих ухвал
 
Усього
у тому числі
Кримінальні та адмін. правопорушення
цивільні
адміністративні
І півріччя
2013 року
 
21
18
2
1
І півріччя
 2014 року
35
21
13
1
Щодо кількості матеріалів про адміністративне правопорушення, що надійшли на розгляд до суду впродовж І півріччя 2014 року (2 тис. 174 матеріалів), то спостерігається їх не  значне зменшення в порівнянні з І півріччям 2013 року ( 2 тис. 330 матеріалів).
За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 292 осіб провадження в справі закрито, що становить 13,43 % від загальної кількості осіб, стосовно яких розглянуто справи.
Відповідно до ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) адміністративне стягнення може бути накладено на винну особу не пізніше як через 3 місяця з дня його виявлення, а також не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи чи про її закриття за наявності в діях особи ознак правопорушення. Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу таких строків КУпАП не передбачено. Тому в разі закінчення строків накладення адміністративного стягнення провадження в справі має бути закрито. У звітному періоді було винесено таких постанов (про закриття провадження у зв’язку з закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП,) стосовно 67 осіб або 22,94 % від загальної кількості осіб, стосовно яких винесено постанови про закриття справи.
Упродовж періоду, що аналізується, зменшилось порівняно з І півріччям 2013 року (щодо 87 осіб) кількість неповнолітніх осіб, до яких застосовувалися заходи впливу, передбачені ст.24-1 КУпАП, і становить у І півріччі 2014 року 70 осіб.
За результатами судового розгляду справ до адміністративної відповідальності притягнуто 2 тис. 24 особи, з них 58 (2,86 % попереджено, оштрафовано 1455 (71,88%), позбавлено спеціального права 58 осіб (2,86%), застосовано адміністративний арешт щодо 57 осіб (2,81%), громадські роботи – 33 (1,63% ).
Структуру накладених основних адміністративних стягнень за їх видами відображає діаграма №7.
                                                                                                
 Діаграма №7
 
Вид стягнення
Попередження
Штраф
Позбавлення спеціального права
Адмін. арешт
Громадські роботи
Оплатне вилучення транспортного засобу
Конфіскація
 
І
півріччя 2014 року
58
1455
58
57
33
0
 
 
Разом з  тим в І півріччі 2014 року до 52 ( І півріччя 2013 р. – до 71 осіб) особи було накладено додаткове адмінстягнення у вигляді конфіскації предмета, а застосування додаткового стягнення у виді оплатного вилучення транспортного засобу у І півріччі 2014 року не було.
Судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 1 мил. 696 тис 238грн., з них 769 тис. 515 грн. сплачено добровільно (75,36 % від суми штрафу, яка накладена).
                У І півріччі 2014 року Луцьким міськрайонним судом передано на виконання 2 тис. 864 виконавчих документів, за якими підпадало до стягнення 167 млн. 446 тис. 836 грн., зокрема:
·         23 виконавчих листи на суму 20 млн. 442 тис. 942 грн. про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;
·         16 виконавчий лист про конфіскацію майна засуджених;
·         532 виконавчих листи на суму 692 тис. 779 грн. про адміністративні правопорушення;
·         14 виконавчих листи на суму 207 тис. 603 грн. щодо трудових спорів;
·         160 виконавчих листи про стягнення аліментів;
·         31 виконавчих листів на суму 43 тис. грн. в адміністративних справах.
У звітному періоді видано судом на виконання документів про стягнення судового збору 328виконавчих листів на суму 226 тис.800 грн. та 8 виконавчих документів про інші стягнення на користь держави.
За вироками та рішеннями, що набрали законної сили у І півріччі 2014 році, визначено моральну шкоду, заподіяну розкраданням чи іншими злочинами в розмірі 190 тис. грн., матеріальних збитків на суму 18 млн. 968 тис. 74 грн.. Приватній власності заподіяно матеріальних збитків, що установлено судом на суму 18 млн. 958 тис. 852 грн., підлягає стягненню – 18 млн. 606 тис.923 грн.
Проведений аналіз свідчить про подальшу тенденцію до збільшення кількості  по деяких категоріях, а по деяких і зменшення справ, що надходять до Луцького міськрайонного суду по відношенню до І півріччя 2013 року.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилась оперативність розгляду кримінальних справ. Покращилась якість розгляду цивільних справ. Робота суду організована та проводиться на належному рівні.
 
 
 
 
Консультант із судової статистики                                                                 О.В. Пилипюк