flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Згідно наказу про розподіл обов’язків між працівниками Луцького міськрайонного суду Волинської області, обов’язки по веденню первинного обліку справ та матеріалів в суді здійснюють: помічник судді К.О. Троць; начальники відділів: М.П. Артемчук, М.О. Митюк, заступник начальника відділу Г.М. Регуліч; головні спеціалісти: О.В. Бачинська, І.І. Загоровська, С.А. Пушкар; старший секретар суду О.В. Сидоренко; секретарі суду: О.М. Бугайчук, Р.І. Якушев; старший судовий розпорядник В.О. Федорчук; судові розпорядники: Н.А. Палямар, М.П. Поліщук.

Крім того, в обов'язки усіх помічників суддів, входить внесення відомостей про хід та результати судового розгляду, в період перебування справи у їхньому провадженні, до обліково-статистичних карток; заповнення карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні провадження, відповідно до Інструкції затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 18.03.2004 № 32/04 (в редакції наказу ДСА України від 22.08.2007 № 87) та карток обліку сум шкоди, згідно Інструкції  ДСА України від 17.02.2005 р. № 21.

В межах посадових обов’язків, начальником відділу інформатизації та аналітично-статистичної роботи Луцького міськрайнного суду Волинської області О.В. Пилипюк забезпечується оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації. Проводиться організація складання та обробка статистичних звітів про роботу суду, за допомогою техніко-технологічних засобів. Відповідальною особою, здійснюється аналіз даних судової статистики, з визначенням тенденції динаміки основних показників судочинства та забезпечується своєчасність подання всіх форм звітності до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області.

Листом територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області від 20.06.2016 року № 1200/03-25 було повідомлено про строки направлення звітності про стан здійснення правосуддя за І півріччя 2017 року, а також подачу додаткової інформації визначених форм, аналіз обліково-статистичної роботи та аналіз здійснення правосуддя за поточне півріччя.

Для належного ведення первинного обліку судових справи, начальником відділу О.В. Пилипюк, протягом звітного періоду вживалися усі необхідні заходи з надання практичної та методичної допомоги, з використанням усіх роз'яснень та інформаційних листів, які надходять від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області, працівникам апарату суду, з приводу правильного кодування інформації у статистичних картках на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу; щодо заповнення картки обліку сум шкоди, з питань реєстрації справ і матеріалів; вірного заповнення обліково-статистичних карток та оформлення судових справ.

У своїй роботі начальник відділу керується Інструкції щодо заповнення усіх форм звітності, Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, Інструкцією користувача до компютерної програми «Д-3», затвердженої Наказом Генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи» № 49-ОД від 18.04.2017 року, Умовами формування та методичні рекомендації щодо формування звітності та іншими методичними рекомендаціями та роз'яснення Державної судової адміністрації України та Територіальним управління Державної судової адміністрації України в Волинській області

Для покращення рівня якості роботи працівників апарату суду, начальником відділу О.В. Пилипюк, було вивчено та проаналізовано типові помилки, які вплинули на достовірність даних у звітах за 2016 рік та проведено виробниче навчання для уникнення допущення аналогічних помилок у подальшій роботі.

На виконання листів ТУ ДСА в Волинській області від 30.06.2015 року № 3508/03-25, від 21.12.2015 року № 5124/003-25 та від 01.02.2016 року № 229/03-25 протягом І півріччя 2017 року, здійснювалася детальна перевірка обліково-статистичних карток у КП «Д-3» на блокуючі помилки, зокрема станом на 25 число кожного місяця. З метою покращення організації роботи Луцького міськрайонного суду Волинської області в частині формування первинної звітності, одночасно проводився аналіз виявлених помилок та оперативне їх виправлення.

Про ряд недоліків, які було виявлено при підготовці до складання звітів, було невідкладно повідомлено керівника апарату, заступника керівника апарату суду та в.о. голови суду. Найтиповішими недоліками є неповне або неправильне внесення відомостей до обліково-статистичних карток. Виявлені помилки було усунуто та взято на контроль.

Електронні форми звітів про стан здійснення правосуддя, Луцьким міськрайонним судом Волинської області за І півріччя 2017 року та підтвердження показників до кожної з форм, буде подано згідно графіку, відповідно до наказу ТУ ДСА України в Волинській області від 20.06.2017 року № 1200/03-25. Паперові варіанти звітів, буде скеровано після остаточного погодження.

Також, судом буде подано інформацію про кількість сформованих карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні провадження та інформацію про вжиті Луцьким міськрайоним судом Волинської області заходи на виконання ЗУ «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 №3262 (із змінами та доповненнями), постанови КМУ України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25.05.06 № 740 (із змінами та доповненнями) в частині скерування копій судових рішень на адресу інформаційно-технічного адміністратора Реєстру, постановлених (ухвалених) у І півріччі 2017 року.

Протягом І півріччя 2017 року судом щоквартально подавався звіт форми 1 МЗС «Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ», звіт форми 1-Л «Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України», звіт форми 10 «Про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах».

На електронну адресу ТУ ДСА в Волинській області направлялася інформація про кількість сформованих карток на особу, з накопичувальним підсумком, відповідно до Наказу ДСА України № 169 від 05.12.2013 року та інформація про вжиті Луцьким міськрайоним судом Волинської області заходи на виконання ЗУ «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 №3262 (із змінами та доповненнями), постанови КМУ України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25.05.06 № 740 (із змінами та доповненнями) в частині скерування копій судових рішень на адресу інформаційно-технічного адміністратора Реєстру, згідно оновленої таблиці.

Для забезпечення достатнього рівня кваліфікації та підвищення професіоналізму працівникам апарату суду, вважаємо за необхідне проводити виробничі навчання з працівниками апарату суду. Також працівникам необхідно самостійно вивчати «Інформацію про поновлення до КП «Д-З» до кожної версії. В якості самоосвіти, користуватися професійною мережею «Феміда», за допомогою якої можна скористатися навчальними курсами учбового центру Державним підприємством «Інформаційні судові системи», який створено з метою забезпечення постійної можливості проведення підвищення кваліфікації працівників судових установ, які працюють з комп’ютерними програмами, створеними ДП ІСС.

 

Начальник відділу інформатизації та

аналітично статистичної роботи

Луцького міськрайонного суду

Волинської області   О.В. Пилипюк

30.06.2017