flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям, помічникам суддів та службовцям Луцького міськрайонного суду Волинської області

 

ПОГОДЖЕНО
Голова Луцького міськрайонного суду
Волинської області
___________ М.С. Квятковський
«30» вересня 2016 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом в.о. керівника апарату
Луцького міськрайонного суду
Волинської області
від 30.09.2016 року № 26/01-07
 
 
ПОЛОЖЕННЯ 
про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям, помічникам суддів та службовцям
Луцького міськрайонного суду Волинської області
 
І. Загальні положення
 
1. Це Положення розроблено відповідно до КЗпП України, Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 2016 року № 323 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року № 500, і встановлює розмір виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (далі – матеріальної допомоги), обставини, за яких її виплачують, державним службовцям, помічникам суддів та службовцям (далі – працівникам апарату) Луцького міськрайонного суду Волинської області (далі – суду).
2. Встановлення матеріальної допомоги працівникам апарату суду проводиться керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки, відповідно до цього Положення, шляхом видання відповідного наказу.
3. Встановлення матеріальної допомоги керівнику апарату та заступниками керівника апарату суду проводиться головою суду або особою, яка виконує його обов’язки, шляхом видання відповідного наказу.
4. Виплата матеріальної допомоги  працівникам проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі ТУ ДСА України в Волинській області для суду на відповідний бюджетний рік.
 
ІІ. Порядок надання матеріальної допомоги працівникам
 
1. Працівникам апарату суду матеріальна допомога  надається один раз на рік у розмірі середньомісячної заробітної плати.
2. Рішення про надання матеріальної  допомоги працівникам апарату суду приймається керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки, за погодженням з головою суду, або особою, яка виконує його обов’язки, відповідно до цього Положення, в межах фонду оплати праці доведеного ТУ ДСА України в Волинській області.
3. Рішення про надання матеріальної допомоги керівнику апарату та заступникам керівника апарату суду приймається головою суду (збори суддів), або особою, яка виконує його обов’язки, в межах фонду оплати праці.
4. За відсутності достатніх коштів у кошторисі ТУ ДСА України в Волинській області для суду працівнику апарату суду може бути відмовлено у наданні матеріальної допомоги.
5. Матеріальна допомога надається на підставі особистої заяви працівника апарату суду.
6. У заяві для надання матеріальної допомоги працівник апарату суду обґрунтовано зазначає підстави для її потреби.
7. До соціально – побутових питань, на вирішення яких працівникам апарату суду може надаватися матеріальна допомога, відносяться такі питання: нестача коштів на лікування, придбання дорогих ліків; відсутність постійного місця проживання; гідних умов життя (поламані вікна, двері, санвузол, дах); побутової техніки (холодильника, телевізора, газової плити); предметів першої необхідності (одягу, взуття); коштів на навчання, підвищення рівня знань тощо.
8. Першочергово матеріальна допомога за бажанням надається таким категоріям працівників апарату суду:
1) учасникам бойових дій, АТО;
2) одинокій матері або батьку (опікун, піклувальник) дитини віком до 18 років;
3) працівникам з інвалідністю;
4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
5) вдовам, вдівцям;
6) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
7) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
8) працівникам апарату суду з тривалим стажем роботи в суді.
У виняткових  випадках черговість надання матеріальної допомоги може відхилятися від порядку першочергового надання матеріальної допомоги.
9. Матеріальна допомога не надається працівникам апарату суду, які фактично пропрацювали в суді менше як 6 місяців у поточному році.
10. Працівникам апарату суду, переведеним з одного державного органу в інший, матеріальна допомога надається за умови, що вони не отримували її за попереднім місцем роботи у поточному році, в якому були переведені.
 
ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій
 
1. Бухгалтерська служба ТУ ДСА України в Волинській області розраховує фонд оплати праці суду та можливість надання працівникам апарату суду матеріальної допомоги та доводить зазначену інформацію до відома  голови та керівника апарату суду.
2. Керівник апарату суду або особа, яка виконує його обов’язки, на основі розрахунків, наданих бухгалтерською службою ТУ ДСА України в Волинській області, доводить до відому працівників апарату суду щодо можливості виплати матеріальної допомоги та встановлює черговість її надання.
3. Проект наказу суду про преміювання готується відділом по роботі з персоналом та подається на розгляд керівнику апарату суду, або особі, яка виконує його обов’язки.
4. Матеріальна допомога виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано матеріальну допомогу.
 
 
 
В.о. керівника апарату суду                                                                                  В.М. Сметана