flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про преміювання державних службовців Луцького міськрайонного суду Волинської області

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом в.о. керівника апарату Луцького міськрайонного суду
Волинської області
№ 21/01-07 від «27» липня 2016 р.
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання державних службовців Луцького міськрайонного суду Волинської області
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено на підставі Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 13.06.2016  № 646, відповідно до Закону України "Про державну службу" і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям Луцького міськрайонного суду Волинської області (далі - суд), які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".
2. Преміювання державних службовців проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.
3. Державним службовцям можуть встановлюватись такі види премій:
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи суду.
Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов’язки залежно від особливостей виконання функцій і завдань суду.
4. Встановлення премій державним службовцям проводиться керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки відповідно до даного Положення.
5. Розмір премії державного службовця встановлюється керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки шляхом видання відповідного наказу.
6. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.
7. Фонд преміювання суду встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
8. До набрання чинності пунктами 6 та 7 цього розділу, а саме до 01.01.2019 року, преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі відповідно до вимог чинного законодавства.
 
ІІ. Порядок визначення розміру премії державним службовцям суду
1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в суді визначається у даному Положенні.
2. Розмір місячної або квартальної премії державного службовця залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи суду з урахуванням таких критеріїв:
1) ініціативність у роботі;
2) якість виконання завдань, визначених положеннями про апарат Луцького міськрайонного суду Волинської області, про самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва суду та безпосереднього керівника;
3) терміновість виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп, у підвищенні рівня професійної компетентності тощо).
3. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.
Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців суду, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.
4. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія державним службовцям не нараховується.
 
ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій
1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання суду та доводить зазначену інформацію до відома керівника апарату суду, або особи, яка виконує його обов’язки.
2. Керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов’язки, на основі розрахунків, наданих відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області, встановлює розмір місячної або квартальної премії кожному державному службовцю з урахуванням обґрунтованого подання безпосереднього керівника державних службовців, а керівникам структурних підрозділів суду розмір премії встановлюється на підставі обґрунтованого подання одного з заступників керівника апарату суду.
3. Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається судом в межах фонду преміювання суду.
4. Місячна премія державним службовцям суду виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.
Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.
 
 
 
Провідний спеціаліст суду                                                    О.Є. Савінець