flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про преміювання службовців та робітників

ПОГОДЖЕНО:
Голова Луцького міськрайонного суду Волинської області
М.С. Квятковський
«10» серпня 2016 року
________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом в.о. керівника апарату Луцького міськрайонного суду
Волинської області
№ 23/01-07 від «10» серпня 2016р.


 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання службовців та робітників Луцького міськрайонного суду Волинської області
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» і встановлює конкретні умови, порядок та розміри преміювання службовців та робітників Луцького міськрайонного суду Волинської області (далі – суд).
2. Преміювання службовців та робітників проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності службовців та робітників за доручену роботу або поставлені завдання.
3. Службовцям та робітникам можуть встановлюватись такі види премій:
1) за особистий внесок в загальні результати роботи;
2) до державних і професійних свят та ювілейних дат.
4. Встановлення премій службовцям та робітникам проводиться керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки відповідно до даного Положення.
5. Розмір премії службовцям та робітникам встановлюється керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки шляхом видання відповідного наказу.
 
 
ІІ. Порядок визначення розміру премії службовцям та робітникам
1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в суді визначається у даному Положенні.
2. Розмір премії службовців та робітників залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи суду з урахуванням таких критеріїв:
1) ініціативність у роботі;
2) якість виконання завдань, визначених положеннями про апарат Луцького міськрайонного суду Волинської області, його посадовою інструкцією, функціональними обов’язками, а також дорученнями керівництва суду та безпосереднього керівника;
3) терміновість виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп, у підвищенні рівня професійної компетентності тощо).
3. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, премія службовцям та робітникам не нараховується, окрім премій до державних і професійних свят та ювілейних дат.
Премія не нараховується службовцям та робітникам:
1) за період випробувального терміну, що був встановлений при прийнятті на роботу;
2) звільненим за власним бажанням, за ініціативою керівника апарату суду або за угодою сторін у місяці звільнення, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України;
3) на яких накладено дисциплінарне стягнення в місяці накладання такого стягнення.
ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій
1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області щомісяця розраховує фонд преміювання суду та доводить зазначену інформацію до відома керівника апарату суду, або особи, яка виконує його обов’язки.
2. Керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов’язки, на основі розрахунків, наданих відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області, встановлює розмір премії кожному службовцю та робітнику з урахуванням обґрунтованого подання безпосереднього керівника.
3. Премія службовцям та робітникам суду нараховується у відсотковому відношенні від посадового окладу відповідного працівника або у фіксованій сумі та виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію.
 
 
 
В.о. керівника апарату суду                                                                  В.М. Сметана