flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про преміювання патронатної служби

ПОГОДЖЕНО:
Голова Луцького міськрайонного суду Волинської області
М.С. Квятковський
«10» серпня 2016 року
________________________________
 
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом в.о. керівника апарату Луцького міськрайонного суду
Волинської області
№ 23/01-07 від «10» серпня 2016р.


 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників патронатної служби Луцького міськрайонного суду Волинської області
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323 «Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах» і встановлює конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатної служби Луцького міськрайонного суду Волинської області (далі – суд).
2. Преміювання працівників патронатної служби проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності працівників патронатної служби за доручену роботу або поставлені завдання.
3. Працівникам патронатної служби можуть встановлюватись такі види премій:
1) за особистий внесок в загальні результати роботи;
2) з нагоди професійного свята, ювілею.
4. Встановлення премій працівників патронатної служби проводиться керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки відповідно до даного Положення.
5. Розмір премії працівникам патронатної служби встановлюється керівником апарату суду, або особою, яка виконує його обов’язки шляхом видання відповідного наказу за поданням відповідного судді працівника патронатної служби, у разі відсутності відповідного судді працівника патронатної служби – за поданням голови суду, або особи, яка виконує його обов’язки.
 
ІІ. Порядок визначення розміру премії працівникам патронатної служби
1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в суді визначається у даному Положенні.
2. Розмір премії працівників патронатної служби залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи суду з урахуванням таких критеріїв:
1) ініціативність у роботі;
2) якість виконання завдань, визначених положеннями про апарат Луцького міськрайонного суду Волинської області, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва суду та безпосереднього керівника;
3) терміновість виконання завдань;
4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп, у підвищенні рівня професійної компетентності тощо).
3. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, премія працівникам патронатної служби не нараховується, окрім премій з нагоди професійного свята, ювілею.
Премія не нараховується працівників патронатної служби суду:
1) за період випробувального терміну, що був встановлений при прийнятті на роботу;
2) звільненим за власним бажанням, за ініціативою керівника апарату суду або за угодою сторін у місяці звільнення, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України;
3) на яких накладено дисциплінарне стягнення в місяці накладання такого стягнення.
ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій
1. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області щомісяця розраховує фонд преміювання суду та доводить зазначену інформацію до відома керівника апарату суду, або особи, яка виконує його обов’язки.
2. Керівник апарату суду, або особа, яка виконує його обов’язки, на основі розрахунків, наданих відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об'єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області, встановлює розмір премії кожному працівнику патронатної служби з урахуванням обґрунтованого подання безпосереднього керівника працівника патронатної служби.
3. Премія працівникам патронатної служби суду нараховується у відсотковому відношенні від посадового окладу відповідного працівника або у фіксованій сумі та виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію.
 
 
 
В.о. керівника апарату суду                                                         В.М. Сметана