flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз
обліково-статистичної роботи у Луцькому міськрайонному суді Волинської області
за 2012 рік
ПЛАН
 
1. Кадрове забезпечення суду спеціалістами, які займаються первинним обліком і складання звітів про роботу суду.
2. Організація підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за ведення обліково-статистичної роботи.
3. Аналіз виявлених помилок при складанні звітів.
4. Висновки і пропозиції щодо поліпшення роботи.
 
Згідно наказу про розподіл обов’язків між працівниками Луцького міськрайонного суду обов’язки по веденню первинного обліку справ та матеріалів в суді здійснюють старші секретарі суду Митюк М.О., Регуліч Г.М., в.о. старшого секретаря Прач М.П., секретарі суду: Данієлян А.К., Вагель І.В., Палямар Н.А., Петрова В.С., Тиха І.П., Лукашевич І.П.,  Федьо Н.І., Жишко О.В., судові розпорядники: Поліщук М.П., Салій А.П., Лесик О.В.,. Крім того в обов'язки помічників суддів покладено заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу відповідно до Інструкції затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 18.03.2004 № 32/04 (в редакції наказу ДСА України від 22.08.2007 № 87) та картки обліку сум шкоди, згідно Інструкції  ДСА України від 17.02.2005 р. № 21.
21 червня 2012 року територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Волинській області було проведено семінарське навчання на тему: «Підготовка та організація формування місцевими загальними судами відомчої звітності за перше півріччя 2012 року за допомогою «Д-3. Питання ведення загального та кадрового діловодства у місцевому загальному суді» з працівниками місцевих загальних судів Волинської області, які займаються обліково-статистичною роботою на місцях. З метою підвищення кваліфікації з ведення судової статистики в семінарі взяли участь керівник апарату Луцького міськрайонного суд Гайдук А.Л. та консультант суду із судової статистики Потапчук Т.В. На навчанні було проведено практичне заняття у вигляді відеосемінару з підготовки та формування статистичних звітів засобами «Д-3». 25 грудня 2012 року територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Волинській області було проведено семінарське навчання на тему: «Подання річної звітності з кадрових питань. Підготовка та організація формування місцевими загальними судами відомчої  звітності  за  2012 рік» семінарі взяли участь керівник апарату Луцького міськрайонного суд Гайдук А.Л. та консультант суду із судової статистики Потапчук Т.В. На семінарі було проведено практичне заняття з питань організації згаданої вище роботи в суді.
Консультантом суду протягом звітного періоду надавалась практична допомога помічникам суддів з приводу правильного кодування інформації у статистичних картках на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальну справу, щодо заповнення картки обліку сум шкоди; старшим секретарям суду та секретарям - з питань реєстрації справ і матеріалів, щодо правильності заповнення обліково-статистичних карток та оформлення судових справ.
 
У роботі консультантом, секретарями суду та судових засідань, помічниками суддів використовуються усі роз'яснення та інформаційні листи, які надходять з територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області щодо забезпечення належної організації роботи суду.
 
Консультантом тримаються на контролі Інструкції щодо заповнення усіх форм звітності, методичні рекомендації та роз'яснення ДСА України та ТУ ДСА в Волинській області. В суді використовується програма КП«Д3».
 
При складані звітів консультантом суду було виявлено ряд недоліків у роботі всіх канцелярій суду, про що були складені акти перевірок канцелярій. Найтиповішими недоліками є неповне або неправильне заповнення усіх реквізитів, передбачених у обліково-статистичних картках та несвоєчасне наповнення програми КП«Д3».
Зокрема, було встановлено, що не у всіх обліково-статистичних картках на цивільну справу (позовного провадження) проставлений номер рядка звіту, або проставлений невірно, згідно з вимогами інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27.06.2006 року №68, що зобов’язують суддю, який розглядав справу визначати категорію справи, за якою вона враховуватиметься у відповідному статистичному рядку відповідного звіту про що робиться відповідна відмітка. Вказані зауваження дотримуються частково окремими суддями.
Неналежне ведення первинного обліку секретарями канцелярій суду, неуважність помічників при заповненні статистичних карток викликало труднощі при складанні статистичної звітності, вплинуло на достовірність показників, які потребували підтвердження або спростування. Окрім цього слід зазначити, що виявлених помилок та недоліків значно менше, ніж у попередньому звітному періоді, всі виявлені порушення були усунуті.
Луцьким міськрайонним судом звіти про роботу суду за звітний період  та підтвердження показників до кожної форми звітів будуть здані до ТУ ДСА України в Волинській області вчасно, згідно графіку прийому державних звітів - 11 січня  2013 року.
Протягом першого півріччя 2012 року судом щоквартально подавався звіт форми 1-ОП "Про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними  судами  кримінальних  справ".  На  адресу територіального управління направлялися контрольні талони та статистичні картки на осіб, стосовно яких розглянуто кримінальні справи, в яких вироки (постанови, ухвали) набрали законної сили. Щоквартально судом подавався звіт форми 1-Л "Про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 209-1, 306 КК України", а також станом на 5 січня 2012 року подавався звіт 1-АМ «Про застосування судами Закону України «Про амністію у 2011 році» від 8 липня 2011 року №3680-VI».
Таким чином, за підсумками проаналізованої роботи можна зробити висновок, що обліково-статистична робота в Луцькому міськрайонному суді Волинської області перебуває на належному рівні, хоча допускаються незначні помилки та недоліки, що можна пояснити лише плинністю кадрів, призначення на посаду секретарів суду, зокрема в цивільній та кримінальній канцелярії, осіб, які не мали досвіду роботи в суді. А також причиною вищевикладеного є недостатній рівень знань окремих помічників суддів Інструкції щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу та щодо порядку та особливості заповнення картки обліку сум матеріальних та моральних збитків, завданих злочинами; недотримання Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, а також неуважність працівників апарату суду, що вплинуло на якість роботи працівників канцелярій і значне навантаження у зв'язку із великою кількістю справ та матеріалів, що надходять до суду для розгляду.
З огляду на викладене, згідно розпорядження голови суду контроль за роботою цивільної канцелярії з питань заповнення обліково-статистичних карток на цивільну справу покладено на заступника голови суду Іщук Л.П. та керівника апарату Гайдук А.Л.
Вважаємо за необхідне проводити семінарські навчання з помічниками суддів з приводу правильного заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу та щодо порядку та особливості заповнення картки обліку сум матеріальних та моральних збитків, завданих злочинами; зобов'язати суддів проставляти у верхній частині першої сторінки обкладинки справи номер рядка звіту (визначати категорію справи); проводити виробничі навчання з працівниками апарату суду з метою підвищення професійного рівня; періодично перевіряти стан ведення контрольних кодексів України щодо наявності внесення до них усіх змін та доповнень; щоквартально проводити перевірки канцелярій щодо повноти та правильності заповнення обліково-статистичних карток в КП «Д-3», неухильно дотримуватися вимог Інструкцій, роз'яснень, методичних матеріалів тощо; працівникам постійно працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
 
 
Консультант
Луцького міськрайонного суду                                                   Т.В. Потапчук