flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ голови Луцького міськрайонного суду Волинської області

від «08» лютого 2017 року № 03/01-06

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності Луцького міськрайонного суду Волинської області,

яким надається гриф «Для службового користування»

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються на адресу Луцького міськрайонного суду Волинської області (далі - суд) Верховним судом України, Вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Матеріали і документи з грифом «Для службового користування», надані у володіння, користування чи розпорядження суду  державними органами, організаціями, підприємствами та установами України.
 4. Відомості щодо  режимних приміщень, зон, територій.
 5. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

-       які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

-       щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

-       з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

-       щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

-      які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в документах суду з організаційно-кадрової роботи (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо), у т.ч.:

-   відомості про особисте життя працівників  суду, членів їх родини, сімейний стан, національність, релігійні переконання, стан здоров’я, адреса проживання, дата і місце народження, паспортні дані та інші документи, видані на ім’я особи та інші персональні дані, за якими можна її ідентифікувати;

 1.       Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
 3.    Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 4. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 5. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.
 6. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів судців; протоколи оперативних нарад тощо);

- з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

- з адміністратйвно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

- стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

- які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ суддів і державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних».
 3. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і Штампів суду
 4. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково- реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.